V Jiráskově divadle v Novém Bydžově se konala závěrečná prezentace PNS Vyprávěj žákovských týmů tamní ZŠ V. Kl. Klicpery.

Krásné prostory Jiráskova divadla v Novém Bydžově přivítaly 25. 4. 2023 početnou skupinu pamětníků, rodičů a dalších rodinných příslušníků dětí z pátých tříd ZŠ V. Kl. Klicpery.

Škola, která v minulosti slavila úspěchy svých starších žáků v projektu Příběhy našich sousedů, se poprvé zapojila také do projektu Vyprávěj, určeného právě mladším dětem. Výsledky několikaměsíční práce se zhmotnily v podobě interaktivních knížek, tzv. lapbooků, které si během celého odpoledne společně s dobovými předměty mohli všichni hosté prohlédnout.

V úvodním slově poděkoval ředitel školy RNDr. Miroslav Janoušek nejen pedagožkám, které po celou dobu děti vedly, ale také rodinám zapojených dětí, bez jejichž podpory by uskutečnění mezigeneračního dialogu nebylo možné. Následovalo pásmo, které moderovaly samy děti a které všechny zúčastněné přeneslo o několik dekád v čase zpět. Postupně byly představovány hry, které už možná dnešní děti neznají, ale kterými trávili čas právě jejich prarodiče. No uznejte, kdo z vás si ještě pamatuje Chodí pešek okolo, Zajíček ve své jamce, školku se švihadlem nebo míčem? Jednotlivé ukázky byly prokládány hudebními vystoupeními nadaných spolužáků. Mezi nejdojemnější momenty patřilo závěrečné poděkování pamětníkům. Slavnostní odpoledne dále pokračovalo neformálním povídáním při skvělém občerstvení a neslo se v přátelské a pospolité atmosféře.

Poděkování patří Královéhradeckému kraji, který celý projekt financoval z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.

 

Video ze závěrečné prezentace