Třetí ročník Příběhů našich sousedů v Praze na střední školách slavnostně uzavřela závěrečná prezentace. Ta se uskutečnila online v pátek 21. května 2021.

Letošní ročník, kterého se zúčastnilo na pět pražských středních škol, byl velmi pestrý. Z možných finálních výstupů totiž vznikly úplně všechny. Tři studentské týmy zpracovaly rozhlasovou reportáž, dva video reportáž a jeden animaci. Na online setkání si pak studenti připravili prezentaci, ve které představili příběh svého pamětníka. 

Vzhledem k distanční formě byl letošní běh velmi náročný a plný velkých výzev. Studenti se účastnili projektu pouze online, což v případě workshopů nebylo vždy snadné. Největší výzvou pak byl samotný rozhovor, který vedli přes online hovory nebo ve velmi omezeném počtu v rouškách. Přesto si dokázali projekt užít, a i když je provázely různé komplikace, úspěšně své výstupy dokončili. 

V on-line prostoru se na prezentaci sešli zapojení žáci, učitelé, ředitelé škol, pamětníci, zástupci Post Bellum a hosté z řad veřejnosti. Programem prezentace prováděl moderátor Josef Kaňka. Jelikož se letos jednalo o soutěžní formu projektu, byla připojena i odborná porota ve složení Jan Randák (historik), Michaela Vetešková (novinářka), Klára Hausmannová (pedagožka). Ta ohodnotila nejen reportáže a animaci, ale i studentské prezentace. Po sečtení bodů pak k týmům pronesla pár slov a vyhlásila tři nejlepší zpracování pamětnického vyprávění. Vítězným týmem se stali studenti z Gymnázia Oty Pavla pod vedením učitele Martina Bořkovce, kteří vytvořili animaci příběhu Pavla Jandy.  Pár slov pronesl v závěru i jeden ze zapojených pamětníků, Václav Kulhánek. Zpracování jeho příběhu se umístilo na druhém místě.

Na online setkání vystoupil také Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum, který celou akci zahájil úvodním slovem. Závěrečné slovo pak pronesla Anna Kuchařová, koordinátorka projektu. Ta představila i partnery projektu a ceny pro všechny účastníky. 

Rozmanité složení letošních pamětnických příběhů zahrnovalo například vyprávění příbuzných studentů nebo jejich rodinných známých. Všechny příběhy naleznete zde.