V úterý 8. června proběhla slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů Frýdlantsko.

Akce směla proběhnout ve venkovních prostorách nádvoří radnice ve Frýdlantu za splnění všech hygienických podmínek. Štěstí se na nás usmálo a po téměř roce v on-line prostředí jsme se setkali naživo a svítilo nám k tomu slunce. Čestná místa v prvních řadách patřila pamětnicím Haně Jandové, Krystyně Zangové, Janě Pavlíkové a pamětníkům Josefu Čapkovi a Helmutu Michelovi. Dále jsme mohli uvítat žáky a studenty a jejich pedagogy ze ZŠ, ZUŠ a MŠ FrýdlantZŠ a MŠ RaspenavaGymnázia Frýdlant a SŠHL Frýdlant. Porota ve složení Markéta Bernatt-Reszczyńská (novinářka), Hynek Preisler (dokumentarista Paměti národa) a Jakub Husák (pedagog) ocenila všech pět zaznamenaných pamětnických reportáží a jejich přednes na podiu a vyhlásila jednoho výherce. Veliké poděkování patří MAS FrýdlantskoLibereckému kraji a městu Frýdlant za podporu a všem sponzorům (Hotel AntoniePůjčovna lodí a koloběžek KlokočíKrálovna KoloběžkaKnihkupectví a antikvariát FryčCafé Jazzová osvěžovnaMindok a DVTV), kteří přispěli milými a hodnotnými dary. Hudební tečkou byla skladba Modlitba pro Martu, která zazněla on-line na předávání Cen Paměti národa v Národním divadle 17. listopadu 2020 a dokreslila tak tento velmi náročný rok nejen v Česku. Děkujeme všem zúčastněným za podporu, za jejich práci na projektu i za krásnou atmosféru celého večera a budeme se těšit v dalších letech.