V náchodské základní školy Pod Montací se konala závěrečná prezentace projektu PNS Vyprávěj.

Žáci ze čtvrté třídy základní školy Pod Montací v Náchodě nám v pátek dopoledne 28. dubna 2023 představili příběhy svých pamětníků – dědečků, prababiček, tetiček a dalších. Akce se nesla v komorní atmosféře přímo v prostorách školy. I přes dopolední termín si sem našlo cestu několik rodičů i pamětníků a následně se přišli podívat i spolužáci z jiných tříd. Po úvodním představení projektu Vyprávěj se již děti pustily do prezentací svých výtvorů, které byly zaslouženě odměněny potleskem. Nakonec se všichni setkali u připraveného malého občerstvení.

Poděkování patří Královéhradeckému kraji, který celý projekt financoval z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.