Punkový koncert, zvuky stíhaček a tanků, revoluce i recitace poesie!

Takto prezentovali žáci ze základních škol a gymnázia v Praze 9 životní příběhy místních pamětníků v rámci projektu Příběhy našich sousedů, který vyvrcholil slavnostní prezentací v divadle Gong 13.3. od 17 hodin. Projekt v Praze 9 má již tradici, tentokrát se uskutečnil pátým rokem. Letos se zapojilo Gymnázium Špitálská a čtyři základní školy – ZŠ Na Balabence, ZŠ Univerzum, ZŠ Špitálská, ZŠ Litvínovská 500 a Litvínovská 600, celkem 32 dětí, které tvořily 8 týmů.

Úvodní slovo na prezentaci měla zástupkyně městské části Prahy 9 paní Taťána Horká, která podle svých slov vidí v projektu velký smysl a přesah. Poté začal zvát moderátor na podium jednotlivé týmy, které zde prezentovaly svou půlroční práci. První tým tvořily žákyně ze ZŠ Špitálská, ty nám zinscenovaly životní příběh pana Ivana Summera ,který si splnil svůj dětský sen a vystoupal na Kilimandžáro. Druhý tým byl ZŠ Na Balabence, který představil příběh pana Zdeňka Cvrka , jenž zažil na vlastní oči  osvobození Prahy v roce 1945. Další tým byl rovněž ze ZŠ Na Balabence, žákyně prezentovaly poslání pana Josefa Nečka, který si zachránil život díky znalosti cizích jazyků. Čtvrtý tým tvořili žáci ze ZŠ Litvínovská 600, kteří předvedli publiku odvážnou show na téma zakázaná hudba, inspirovanou vyprávěním pana René Levínského – nechyběly lahváče a punková muzika! Pátý tým ze ZŠ Univerzum nám pustil ukázku své animace, ve které vystupuje babička jedné žákyně paní Helena Sekyrová. Dokázali tak, že ty nejsilnější příběhy ,které nás ovlivní na celý život, mohou představovat zdánlivé maličkosti. Šestý tým ze ZŠ Litvínovská 500 formou video reportáže přiblížil publiku události v roce 1968 a jejich prožívání pamětnice paní Anny Šepkové. Sedmý tým z Gymnázia Špitálská recitoval oslavnou báseň na pana Milana Kubka, který je rovněž absolventem tohoto gymnázia. Poslední tým z Gymnázia Špitálská publiku představil svého oblíbeného učitele pana Stanislava Gottwalda , ten si získal sympatie mimo jiné svou veselou hrou na kytaru. Žáci prokázali velkou míru kreativity, odvahy a píle,  hraničící s profesionalitou opravdových dokumentaristů, což potvrdila ve svém projevu i odborná porota. Tu tvořila Karolína Kočí, Vladimír Nedvídek a Petr Nečina.

Slavnostní ráz akce podbarvoval pianista Vít Horažďovský.

Děkujeme nakladatelství Argo a nakladatelství Academia za věcné dary, za květiny Kytkám od Pepy a městské části Praha 9 za podporu a financování.
A největší dík patří samozřejmě  všem dětem, které se ve svém volném čase projektu věnovaly!

 

 © R. Dětinský