Osudy sedmi pamětníků představili žáci během slavnostní prezentace 9. března v Křišťálovém sále Staré radnice.

Závěrečné prezentace vzdělávacího projektu organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů se zúčastnilo sedm týmů z šesti vybraných základních škol z Brna, Kuřimi a Rájce-Jestřebí. Týmy prezentovaly před zaplněným sálem výsledky svého půlročního snažení, během kterého kontaktovaly pamětníky z Brna a okolí, natočily s nimi rozhovor a jejich životní příběh dále vyprávěly.

Prezentaci zahájil znělkou Post Bellum hudebník Lukáš Herůdek. Poté moderátorka Karolina Antlová přivítala nejen samotné pamětníky, ale také zástupce Magistrátu města Brna a zapojených měst, učitele, spolužáky zapojených studentů, rodiče, širokou veřejnost a také porotu, která měla za úkol poskytnout týmům zpětnou vazbu a vyhodnotit jejich výstupy umístěné na webu.

Za Magistrát města Brna promluvila Irena Matonohová, radní pro oblast vzdělávání. Úvodního slova za Post Bellum se ujal David Butula, ředitel Pobočky Paměť národa Jižní Morava. Poté už pódium patřilo žákovským týmům.

Žáci osmých a devátých tříd ze ZŠ Košinova, ZŠ Horácké náměstí, ZŠ nám. 28. října, ZŠ Slovanské nám., ZŠ Tyršova Kuřim a ZŠ Rájec-Jestřebí představili životní příběhy těchto pamětnic a pamětníků: Jana Novotná, Přemysl Tvrdoň, Jaroslav Klabeneš, Jiří Bartůšek, Otto Císař, Marta Vavrouchová a Josef Švrček.

Všechny týmy předvedly obdivuhodné výkony, za které byly odměněny jak potleskem a pohnutím pamětníků, tak věcnými cenami od těchto sponzorů: NestEscape, Muzeum romské kultury, HaDivadlo a Rácio.  Velmi děkujeme za jejich štědrost.

Odborná porota ve složení: Hana Ondryášová, ředitelka brněnské a zlínské stanice Českého rozhlasu, Ondřej Hýsek, pedagog na škole Akademia Gymnázium a Oto Polouček, etnolog působící na Ústavu evropské etnologie Masarykovy univerzity, posoudila zpracovaná dokumentární díla žáků i jejich prezentace před publikem a poskytla žákům inspirativní zpětnou vazbu. Za porotu promluvila Hana Ondryášová.

Po skončení prezentace se jednotlivé týmy vyfotily se svými pamětníky a měly možnost dostavit se za porotou pro obsáhlejší zpětnou vazbu. Zbytek publika se přesunul k občerstvení, u kterého se v nezávazné konverzaci završil povedený a pohodový podvečer, jehož atmosféru se podařilo zachytit na fotografiích Romana Zmrzlého.

Za finanční podporu děkujeme Magistrátu města Brna, Jihomoravskému kraji, městu Kuřim a městu Rájec-Jestřebí.

Výsledné práce žáků a medailonky pamětníků si můžete prohlédnout zde.