Slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů proběhla v Kadani poprvé naživo.

Projekt se zde realizoval již podruhé, první ročník se však odehrával v době covidových opatření. V úterý 14. března 2023 se tedy slavnostně na závěrečné prezentaci sešlo sedm týmů ze šesti různých škol a čtyř měst: Litvínova, Jirkova, Chomutova a Kadaně. Program byl zahájen vystoupením hudebního dua Míši Dlouhé a Moni Pekárkové, kterým se povedlo svátečně naladit mladé dokumentaristy, pamětníky i veřejnost. Pavel Skála, v roli moderátora, úspěšně provedl všechny zúčastněné večerem. K úvodnímu slovu vyzval kadaňského starostu Jana Losenického, který mimo jiné zdůraznil, jak  přínosným tento projekt je. Zejména si váží  dětského zájmu o starší generaci a zároveň ochoty pamětníků své příběhy vyprávět. Za Post Bellum promluvil ředitel karlovarské pobočky Lukáš Květoň.

I přes to, že se jednalo o ročník nesoutěžní, byla přítomna tříčlenná porota, jejímž úkolem je poskytnout týmům zpětnou vazbu. Petra Jandová (ředitelka ZŠ a MŠ Duhová cesta v Chomutově), Jan Rödling (novinář a šéfredaktor časopisu Priorita) a Jiří Kopica (historik v Oblastním muzeu Chomutov) hodnotili mimo samotné prezentace i výstupy půlroční práce žákovských týmů zde.

Hodnocení týmů nebylo rozhodně jednoduché, neboť zvolené formy vyprávění příběhů pamětníků byly pestré. Tým ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská  zvolil komiks, ZŠ Kadaň, Na Podlesí,  ZŠ Jirkov, Nerudova,  Městské gymnázium a ZŠ Jirkov a Gymnázium T.G. Masaryka Litvínov zvolily rozhlasovou reportáž a  tým z Gymnázia Chomutov video reportáž.

Všechny týmy si se svými prezentacemi poradily naprosto skvěle. I přes velkou nervozitu dokázaly své pamětníky představit publiku, které jejich práci náležitě oceňovalo potleskem. Velkou radostí byla i účast samotných pamětníků. Jmenovitě Jan Novák, který rok 1989 prožil jako student vysoké školy na stáži v bývalé NDR, Jindřich Tomášek, chartista organizující koncem 80. let manifestace na Chomutovsku, Hana Plicková, celoživotní učitelka vzpomínající na rok 1968 a pokrytectví totalitní doby,  Eliška Sladká, oblíbená pedagožka, která jako dítě prožívala útrapy 2. světové války na Chrudimsku, Anna Stibalová vyprávějící vzpomínky maminky na nucených pracích a tatínkovi, který musel narukovat do německé armády. V neposlední řadě se osobně zúčastnila i přes svůj požehnaný věk Kristina Bánovská, sestra Stanislavy Saarové, rodačky z Bučače. Po dělení Polska v roce 1939 byly svědkem rabování rodinného statku a následně transportovány do Kazachstánu.

Všechny děti obdržely ceny a díky za ně patří městu Kadaň, Státnímu fondu životního prostředí, ZŠ a MŠ Duhová cesta, společnosti JakVen a učiteli Jiřími Nebeskému ze ZŠ Kadaň Na Podlesí.