Ve středu 14. června se konala v kině OKO na pražské Letné slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich, na které žáci základních škol z Prahy 7 představili životní příběhy 8 pamětníků.

Celé slavnostní odpoledne skvěle zahájilo saxofonové trio ze ZUŠ Šimáčkova z Prahy 7 a moderátorka Barbora Sochorová, která potom i dále celou akcí provázela. Úvodního slova za Prahu 7 se ujala místostarostka Prahy 7 pro vzdělávání, školství a investice ve školských objektech Hana Šišková a za Post Bellum vedoucí vzdělávání Dominika Kopčiková.  

Do projektu, který se na Praze 7 konal letos pošesté, se zapojilo celkem osm žákovských týmů ze tří základních škol. Pod vedením svých učitelů zaznamenali pamětnická vyprávění žáci ze ZŠ Františky Plamínkové, ZŠ Strossmayerovo náměstí a ZŠ Tusarova. Všechny týmy zpracovaly životní příběhy svých pamětníků do podoby velmi zdařilých rozhlasových reportáží. 

Děti zpovídaly například režiséra a spoluzakladatele Občanského fóra Tomáše Kulíka nebo českého islamologa a profesora Luboše Kropáčka, který během svého života procestoval velkou část Afriky a Arabského poloostrova. Dalšími pamětníky jejichž osud děti sledovaly byl Václav Šašek, který svou šikovností překonal stigma nepříznivého kádrového posudku a místo práce v dolech nakonec jako elektrotechnik procestoval kus světa. Pamětnice Milada Dagmar Vorlíčková prožila celý svůj život na Praze 7, kde velkou část života trénovala ženy v holešovickém Sokole a zúčastnila se jednoho všesokolského sletu a v letech, kdy byl zakázaný, pěti Spartakiád. Olga Handlová zažila dětství v Sudetech v Rychnově nad Kněžnou a nelehkou cestu za novým životem v Praze, kde ji kvůli údajné protirežimní činnosti tatínka nedovolili vystudovat vysněnou vysokou školu. I mládí Mileny Markusové velmi výrazně ovlivnil osud tatínka, který byl za účast na vzpouře v uranových dolech ve vězení. A nakonec bývalá ředitelka ZŠ Františky Plamínkové Anna Hurychová a paní učitelka ze ZŠ Strossmayerovo náměstí Eva Fejková přiblížily dětem české školství a život v době socialismu. 

Životní osudy pamětníků i vlastní práci posledních pěti měsíců představili týmy před zraky zástupců městské části Prahy 7, učitelů, spolužáků, pamětníků, rodičů a přátel a samozřejmě před porotou, která hodnotila nejen rozhlasové reportáže, ale také jejich živá vystoupení. Odborná porota byla složená z pedagoga Miroslava Peška z Gymnázia Jana Keplera, historika Prokopa Tomka z Vojenského historického ústavu Praha a novináře Stanislava Václavovic z Hobuletu Prahy 7. Protože projekt byl v letošním roce nesoutěžní, porota nevybírala 3 nejlepší týmy, ale poskytla všem individuální zpětnou vazbu na jejich práci. Porotci chválili o sto šest, ale také neváhali poradit žákům, na čem by bylo dobré ještě zapracovat.   

Všechny zúčastněné týmy odvedly skvělou práci a zaslouží si ocenění za vynaložené úsilí, stejně jako učitelé, kteří jim poskytovali pomocnou ruku a projektem je provedli. Velké díky patří i pamětníkům, kteří žákům svěřili své životní příběhy a umožnili tak jednotlivým výstupům vůbec vzniknout. 

Kromě slov díků a bouřlivého potlesku, kterým účastníky ocenilo publikum, dostali všichni výše jmenovaní i věcné dary od sponzorů projektu. Děkujeme těmto lokálním parterům z Prahy 7: OC Stromovka, Alza. cz, Bio Oko, Centrum současného umění DOX, Kytky od Pepy, Národní galerie, Národní technické muzeum a Pod 7 kilo. Hmotné dárky poskytla i MČ Praha 7.

Autorem fotografií je Ondřej Staněk.