Křišťálový sál Staré radnice v Brně byl ve středu 14. 6. 2023 místem závěrečné prezentace Příběhy našich sousedů žákovských týmů z jižní Moravy.

Jaké to je být u vzniku brněnské skupiny Q nebo brněnského Bienale? Jaké dojmy měl člověk při výjezdu do Rakouska? Co všechno předcházelo přijetí na vysněnou školu? Jak moc silné emoce ve Vás může vyvolat jediná fotografie z dětství? A jak jeden životní příběh ukáže, že i boží mlýny melou.

Všechny tyto otázky zodpovídá pět pamětnických příběhů, které zachránili žáci ze škol z Brna, Vyškova a Zastávky. Mohli jsme vidět tři animace, jednu videoreportáž a poslechnout si jednu audioreportáž.

Celý večer začal přivítáním moderátorkou večera, herečkou Šárkou Šildovou a ředitelem Institutu Paměti národa Brno Davidem Butulou, který kromě uvítání obecenstvo pozval na nově vzniklou multimediální výstavu Tichá hrdinství, která je umístěna právě nad Křišťálovým sálem. Po zahájení zahrál na klavír velmi nadaný klavírista Martin Bajer ze ZUŠ V. Kaprálové Brno.

Prvním pamětníkem, který nám otevřel své životní osudy, byl pan docent Jan Rajlich ml., významný brněnský grafik, malíř a vysokoškolský pedagog, který žákyním ze ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2, Brno vyprávěl svůj příběh ve svém domě a provedl je ateliérem. Slečny zůstaly věrné umělecké rovině a zpracovaly jeho vyprávění formou animace s využitím zobrazení originálního vzhledu plakátů pana docenta.

Následovala videoreportáž žáků ZŠ Labská Brno s příběhem paní Jarmily Hrabalové, bývalé herečky a stále působící logopedky z Brna. Paní Hrabalová ve svém příběhu zmínila i jména jako Stanislav Moša a Erik Pardus a dala nahlédnout do smutné reality tehdejší doby, kdy se více dbalo na politické názory než na talent. Žáci natáčeli u paní Hrabalové doma a během prezentace nechali obecenstvo i vtipně nahlédnout do zákulisí natáčení a zkažených záběrů.

O svých vzpomínkách z dob kolektivizace i z možnosti navštívit Rakousko vyprávěl pan Josef Hájek své vnučce a jejím spolužačkám ze ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Zastávka. Dívky si vybraly formu audioreportáže, kde vtipně s hudebním podkresem nastínily dojmy z objevování světa za železnou oponou i méně radostné vzpomínky z dětství dítěte pocházejícího ze zemědělsky zaměřené rodiny.

Po tomto spíše pozitivně laděném příběhu přišly smutné vzpomínky pana Miloše Nevřaly, vyškovského rodáka, který vzpomínal na válku a s ní spojené dojemné osudy. Pan Nevřala vyprávěl žákům ZŠ Morávkova, proč nemá rád svou fotografii z oslavy svých 3. narozenin a jak probíhalo osvobozování Vyškova. Toto vyprávění zpracovali chlapci velmi citlivě a vkusně.

Na konec prezentace připadl příběh pana Pavla Jahna, bývalého revírníka, který se od dětství potýkal s nálepkou nevhodného třídního původu. Jak vzdoroval svému osudu a ukázal, že přes svou píli a schopnosti se lze dostat ke svému snu a že někdy i boží mlýny melou, to vyprávěl pan Jahn své vnučce a jejím spolužákům ze ZŠ a MŠ T. G. Masaryka ze Zastávky. Průřez jeho životem zpracovali žáci ve formě propracované animace.

Všichni si v průběhu zpracovávání reportáží měli možnost zkusit odbornou práci, která se zaměřovala na povahu jejich druhu reportáže. Audioreportáž dívky nahrávaly v Českém rozhlase Brno za vedení zkušené moderátorky Karoliny Antlové, animace a principy stop motion pomáhala zpracovávat Martina Chaloupková z animačního studia Scala a videoreportáž pomáhal sestavit absolvent JAMU Petr Vašků.

Odborná porota ve složení historik Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., spisovatelka Lucie Barošová a učitel a badatel v archivech StB Mgr. Libor Bílek dala všem kladnou zpětnou vazbu a nabídla individuální konzultaci.

Všechny reportáže mohly vzniknout díky velké pomoci vedoucích učitelů Dalibora Kocmana, Václavy Pečenkové, Jany Chudé a Michaely Veselé a za to jim také na závěr poděkovala koordinátorka projektu pro jižní Moravu Markéta Uhlířová. Žáci i učitelé dostali drobnosti od Kopina.cz, Premiera Sweet, Racio a Hvězdárna a planetárium Brno. Při neformální zábavě u občerstvení od Carlini Brno bylo veselo a příjemně.

Celý projekt by se nemohl konat bez podpory Magistrátu města Brna, obce Zastávka a také vyškovské nadace Tři brány.