Pondělní podvečer 12. června patřil v Městském kině Beroun slavnostní závěrečné prezentaci projektu Příběhy našich sousedů na Berounsku.

Životní příběhy 4 nezapomenutelných pamětníků spjatých s berounským regionem si přišlo poslechnout i zhlédnout obecenstvo z Berounska, rodiče a přátelé studentů a zástupci škol, kteří zaplnili téměř celý kinosál.

Své opravdu vydařené a kreativně zpracované reportáže divákům na slavnostní závěrečné prezentaci představili žáci a žákyně ZŠ Černošice, ZŠ Loděnice a studenti a studentky SPgŠ Beroun a Gymnázia Joachima Barranda v Berouně. 

Úvodní slovo pronesli starostka Berouna Soňa Chalupová a místostarosta Černošic Petr Wolf, kteří vyjádřili milé ocenění zapojeným školám a podporu našemu projektu. Mikrofon dále předali Magdaléně Benešové, vedoucí vzdělávacích projektů Post Bellum.

Poté už přišly na řadu prezentace studentů, ve kterých překvapili jak tvůrčími nápady, tak sebevědomým přednesem i herectvím. Diváci v kině mohli sledovat umělecky odprezentované životní příběhy pamětníků, do kterých se promítla velká část historie 20. století, i samotnou práci studentů na projektu. Nechyběla umě zveršovaná herecká scénka s krumpáči v rukou z prostředí trestaneckého tábora pro politické vězně ani pionýrské šátky a poté placky OF v reminiscenci listopadových událostí 1989.

Po svých propracovaných a nápaditých prezentacích studenti předvedli veřejnosti výsledky mnohaměsíční pečlivé a tvořivé práce ve svých reportážích a podle diváckých reakcí stály všechny za to! Nechyběly slzy dojetí i salvy smíchu a občas přeběhl i mráz po zádech. Vlastní pocity z audio a video reportáží s pamětníky Hanou Fořtovou, celoživotní zapálenou sokolkou z Černošic – Na-zdar!; Zdenkou Jonášovou, která letos oslavila své 100. narozeniny – gratulujeme!; Petrem Rosendorfem, který v dětství musel pěkných pár let suplovat roli svého tatínka, odsouzeného z politických důvodů v padesátých letech; a Martinem Šmídem, který se „tak nějak omylem“ stal jedním z hlavních aktérů listopadových událostí 1989, můžete zakusit při jejich poslechu a zhlédnutí na těchto stránkách.

Na závěr večera, ještě před rautem s mísami řízečků, chlebíčků a koláčků z lokální pekárny, si všechny týmy vyslechly pozitivně hodnotící slova porotců, kterými byli – pedagožka Jana Zděradičková, historička Jana Marečková a novinář Radek Kaša, a nakonec dostaly i bohatou zpětnou vazbu a odborné odpovědi na své dotazy.

Krásné a zasloužené dárky všem 21 studentům ze 4 týmů předal po svém povzbudivém slovu a ocenění studentské práce zástupce partnera projektu Příběhy našich sousedů na Berounsku předseda správní rady Nadace Tipsport pan Václav Sochor.

Večerem provázela originální a diváky hojně oceněná hudba Tria Ganifim v žánru klezmer-hebrejské hudby v podání Dalibora Zíty, Vojtěcha Vaska a Matěje Heinzla.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na našem vzdělávacím projektu podíleli a vložili do něj své nadšení, energii a velkou spoustu času. Speciální poděkování patří Nadaci Tipsport za finanční podporu projektu, Muzeu Českého krasu Beroun za excelentní spolupráci, městu Beroun za poskytnutou záštitu nad projektem, městu Černošice za mnohaletou všestrannou podporu projektu a ZŠ v Loděnici a GZ Media za finanční spoluúčast v projektu. Děkujeme také všem, kteří se zúčastnili slavnostní akce v berounském kině a už teď se těšíme na další příběhy našich sousedů na Berounsku!