V překrásném sále bývalé kaple Školy pro sluchově postižené v Holečkově ulici se ve středu 6. března 2019 uskutečnila již čtvrtá závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů na Praze 5.

Letošního ročníku se účastnil rekordní počet 10 škol s celkem 15 týmy. Pamětníci byli velmi různorodí a dětem představili své příběhy odehrávající se napříč 20. stoletím.

Úvodní slovo si vzala 1. místostarostka Městské části Prahy 5 Mgr. Renáta Zajíčková. Ocenila zejména obětavost učitelů, kteří do projektu spolu se svými žáky vstupují a ředitele škol, kteří jim to umožňují. Vyjádřila své potěšení nad skutečností, že o program Příběhy našich sousedů je v Praze 5 stále větší zájem. Mikuláš Kroupa za Post Bellum zdůraznil důležitost problematiky výuky moderní historie na současných školách.

V příjemné atmosféře a za mohutné podpory početného obecenstva pak prezentovaly děti výsledky své půlroční práce, kdy nahrály pamětníka ze svého okolí, jeho příběh zpracovaly do reportáže, sepsaly různé druhy textů – nejen scénáře a životopisy, ale i úvahy a reflexe z celého projektu. Ve výsledcích nalezneme povídky, básně i hymnu na Paměť národa. Portrét pamětníka je mnohdy doprovázen bohatým obrazovým materiálem – děti digitalizovaly fotografie z rodinných archivů a přidaly i své snímky ze setkání s pamětníkem a z průběhu celého projektu.

Jejich pečlivě secvičená vystoupení i materiály na webových stránkách zodpovědně posoudila odborná porota, ve které zasedli Jindřich Šídlo ze Seznam Zprávy jako zástupce médií, Lucie Soukupová ze ZŠ Emy Destinnové z Prahy 6 za pedagogy. Do třetice doplnil soudcovský tým Vilém Faltýnek, dlouhodobý spolupracovník Post Bellum, který sám sbírá pamětnické příběhy a tuto práci tedy dobře zná. Po nelehkém rozhodování udělili všem skupinám body a zástupci městské části – starosta RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., místostarostka Mgr. Renáta Zajíčková a radní Bc. Lukáš Herold vyhlásili vítěze.

Na třetím místě se umístil nejmladší tým ze ZŠ Podbělohorská. Pod vedením Mgr. Marie Martinovské zpracovali příběh paní Heleny Kleinové, která byla pronásledovaná za svůj židovský původ. Jako druzí skončili žáci ZŠ Kořenského. Spolu s PhDr. Borisem Hajdúkem natočili vzpomínky známého signatáře Charty 77, politika a filosofa pana Daniela Kroupy.
Symbolické první místo získal tým ze ZŠ U Santošky. Zabývali se osudem a životními zkušenostmi dlouholetého spolupracovníka nakladatelství Odeon pana Josefa Čermáka.
Zvláštní poděkování poroty si odnesli žáci ze ZŠ Nepomucká. Museli se vyrovnat se situací, kdy s nimi pamětník uprostřed natáčení a rozdělané práce přestal komunikovat. Navíc předvedli obdivuhodnou reflexi jeho prohlášení o tom, jak se do roku 1968 nic zvláštního nedělo. Tým svou práci dovedl do konce a na slova pamětníka reagoval němým výčtem obětí komunistické totality od roku 1948 do 1968.

Všichni zapojení žáci i učitelé dostali drobné odměny, které darovala zejména Městská část Praha 5, dále Post Bellum, Serge Borenstein, Petr Mrázek z Illy, Michal Vincenc z Klubu přátel Paměti národa, Galerie hlavního města Prahy, firma Mindok a Seznam.cz.

Závěrečnou prezentaci doprovázela i vernisáž výstavy, která dokumentuje pamětnické příběhy, kterým se děti ze škol na Praze 5 věnovaly. Výstavu doplňuje sborník představující všechny pamětníky. Výstava bude k vidění do konce března ve Škole pro sluchově postižené, pak bude putovat po zúčastněných školách Prahy 5. Příběhy našich sousedů se v Praze 5 uskutečnily za veliké podpory Městské části Prahy 5. Největší dík patří paní Mgr. Renátě Zajíčkové a panu Mgr. Vítu Šollemu. Poděkování si zaslouží i všichni zúčastnění učitelé, kteří trpělivě vedli své žáky celým projektem, pamětníci, kteří dětem ochotně věnovali svůj čas a vyprávěli jim o sobě a samozřejmě žáci základních škol, protože všechny překvapila jejich veliká píle a profesionalita, se kterou svůj úkol v tomto programu zvládli.

Autor fotografií ze závěrečné prezentace je pan Petr Horčička. Děkujeme!