Návrat projektu Příběhy našich sousedů na Prahu 4 jsme zakončili setkáním týmů s pamětníky ve Velkém sále Nuselské radnice.

Do projektu Příběhy našich sousedů, který se na Praze 4 konal naposledy ve školním roce 2014/15, se letos zapojilo jedenáct týmů ze čtyř základních škol – ZŠ Nedvědovo náměstí, ZŠ Mendíků, ZŠ Kavčí hory a ZŠ Křesomyslova. V důsledku pandemie koronaviru projekt dokončilo devět týmů. Většina projektu probíhala online – natáčení některých pamětníků, příprava scénáře i workshopy s redaktory Českého rozhlasu.

Mezi nejzdařilejší reportáže letošního ročníku patří příběh Pavla Dukáta, který dětem vyprávěl o bombardování Prahy v únoru 1945, při němž utrpěl zranění, o zkušenosti s vojnou v padesátých letech minulého století, kdy byl vyšetřován kontrarozvědkou a o svém překvapení, když zcela náhodou zjistil, že byl v období normalizace sledován StB. Velmi zajímavý je také dokument o Bohumíře Matulíkové, oblíbené pedagožce, která se žákům svěřila se svými studentskými vzpomínkami na Pražské jaro, nebo příběh Vladimíra Kánského, držitele československého rekordu z roku 1958 v závodní chůzi. O událostech roku 1989 na Slovensku a zkušenosti z politického života vyprávěl v mezinárodním online rozhovoru poslanec první polistopadové Slovenské národní rady Jozef Német.

Závěrečná prezentace proběhla ve Velkém sále Nuselské radnice dne 14.6.2021. Vzhledem k pandemickým opatřením byl počet účastníků omezen, přesto si týmy prezentaci a často první osobní setkání s pamětníky užily. Velmi rádi jsme mezi sebou přivítali paní starostku Irenu Michalcovou a místostarostu Michala Hrozu. Porota ve složení Eva Březinová (učitelka na ZŠ Stolyňská), Pavlína Saudková (redaktorka a novinářka) a Michal Kurz (historik Masarykova ústavu Akademie věd) neměla lehkou práci a výsledky byly velmi těsné. Na třetím místě se umístil tým ze ZŠ Kavčí hory ve složení Rozálie Hoppová a Sofie Múdra, vedený učitelem Davidem Rundem s příběhem Pavla Dukáta. Druhé místo získal tým ze ZŠ Křesomyslova ve složení Martin Kupka, Matouš Padyásek, Michal Skořepa a Matěj Žalud vedený učitelem Jakubem Horálkem, s příběhem Jaroslava Kronbergera, který vzpomínal na „partyzánské“ vysílání Československé televize v srpnu 1968.

První místo získal tým ze ZŠ Nedvědovo náměstí, ve složení Viktorie Pavlíčková a Dominika Prášilová, vedený učitelem Lukášem Vítkem, s vyprávěním Ireny Drbalové o konci války, škole v padesátých letech a životě její babičky.

Kulturní program zajistil žák ZŠ Křesomyslova Matěj Žalud, který představil svůj dokument o škole v době kovidové a zahrál dvě skladby na kytaru.

Děkujeme pamětníkům, zapojeným žákům a učitelům za čas a úsilí, které věnovali práci na projektu Příběhy našich sousedů.