Závěrečná prezentace v Městské knihovně Šumperk 15. 6. 2021

Ani pandemie covidu, zavřené školy s distanční výukou či nutnost nahrávání přes počítače a telefony nezabránily mladým dokumentaristům ze Šumperska v zaznamenávání neobyčejných vyprávění pamětníků 20. století. Díky žákovským reportážím z projektu Příběhy našich sousedů se tak už nezapomene ani na jedenáct jedinečných životních osudů z tohoto regionu. V úterý 15. června proběhla závěrečná prezentace projektu v Městské knihovně T. G. Masaryka v Šumperku.

Dokumentaristického projektu Příběhy našich sousedů se na Šumpersku zúčastnilo i přes komplikované studijní a nahrávací podmínky celkem 48 dětí, 2 skautské vedoucí ze střediska Skalička Zábřeh a 7 učitelů ze ZŠ Šumperk, Vrchlického, ZŠ Šumperk, Šumavská, ZŠ a MŠ Oskava, ZŠ a MŠ Štíty a ZŠ Mohelnice Mlýnská. Úkolem dětí bylo nejen natočit rozhovor s pamětníkem, ale také následně nahrávku zpracovat a zpřístupnit publiku.

Po napjatém vyčkávání, jak se začnou uvolňovat opatření ve státě, děti nakonec odprezentovaly výsledky své práce prezenčně v Městské knihovně v Šumperku. Ve čtyři hodiny odpoledne se sešli zástupci místních akčních skupin, měst a zúčastněných škol, učitelé, žáci a v neposlední řadě pamětníci. Po oficiálním zahájení akce moderátorem Šimonem Švubem promluvila ke všem zúčastněným ředitelka Městské knihovny Kamila Šeligová, Alena Dvořáková za MAS Šumperský venkov a MAS Horní Pomoraví, starosta města Zábřeh František John a Jitka Andrysová za Post Bellum.

Po úvodních slovech už přišly na řadu prezentace jednotlivých škol. Žákovské týmy s nadšením vyprávěly o svých pamětnících a jejich životních osudech. Po celou dobu je bedlivě sledovala odborná porota – pedagožka Hana Mertová, novinář Miroslav Kobza a historik Vít Lucuk. Nejvíce bodů porota přidělila Základní škole Šumperk, Šumavská s pamětníkem Josefem Staňkem, který vyprávěl o druhé světové válce. Na 2. místě se umístila základní škola Šumperk, Vrchlického, která zaznamenala příběh Jitky Srovnalové, v jejímž domě se pořádaly tajné bytové semináře. 3. místo získala opět Základní škola Šumperk, Šumavská s pamětnicí Mariannou Staňkovou, Němkou, jejíž rodina byla jediná neodsunutá z vesnice Pekařov. Na konci se Miroslav Kobza ujal slova a nečekaně vyhlásil cenu poroty, kterou odměnil Beátu Bartošíkovou za tu velkou odvahu, když kvůli nemoci druhé členky týmu zvládla odprezentovat příběh svého pamětníka úplně sama. Celé slavnostní odpoledne doprovodil živou hudbou klavírista Michal Ruprich, kterého obětavě připravoval pan Antonín Minář ze ZUŠ Šumperk.

Díky odhodlání škol a vzájemné podpoře všech zúčastněných i přes letošní velmi komplikované podmínky vzniklo celkem 7 rozhlasových reportáží a 4 videa. Výsledky práce dětí si můžete prohlédnout zde: https://www.pribehynasichsousedu.cz/sumperkzabreh-na-morave/sumperk-zabreh-na-morave-20202021/
Děkujeme MAS Šumperský venkov, MAS Horní Pomoraví, MAS Mohelnicko, městu Mohelnice a městu Zábřeh za finanční podporu a odměny pro děti, Tydře – půjčovně lodí za cenu pro vítězný tým, Vydavatelství VLMedia za dárky pro děti, Městské knihovně T. G. Masaryka za spolupráci při přípravě závěrečné prezentace, všem ostatním za účast a gratulujeme vítězům!

ostatním za účast a gratulujeme vítězům!