V Kadani, Jirkově a Chomutově proběhl první společný ročník projektu Příběhy našich sousedů. Slavnostní zakončení v podobě závěrečné prezentace se odehrálo v pátek 11. června.

Šest pedagogů, 25 žáků a sedm pamětníků do poslední chvíle doufalo, že se alespoň jednou za dobu trvání projektu setkají osobně. Nepodařilo se. Avšak navzdory virtuálnímu setkání se při online závěrečné prezentaci ovzduší naplnilo slavnostní a vřelou atmosférou.

Nejen díky skvělému moderátorovi Pavlovi Skálovi, ale především díky zodpovědnému přístupu všech zúčastněných.

Úvodního slova se ujal kadaňský místostarosta Mgr. Jan Losenický, který svým projevem dal najevo, že si velice váží spolupráce s organizací Post Bellum a v projektu Příběhy našich sousedů vidí velký smysl. Úvodní slovo zástupkyně Post Bellum Veroniky Stehlíkové bylo velmi povzbuzující pro další průběh online setkání.

Jelikož se jednalo o soutěžní projekt, byla přítomna i tříčlenná porota v složení Miroslava Šebestová (šéfredaktorka Chomutovského deníku), Mgr. Jiří Kopica (historik v Oblastním muzeu Chomutov) a učitel ze základní školy Mgr. Pavel Votruba.

Porotci předem zhodnotili, jak si týmy s příběhem pamětníků poradili, a následně po  jednotlivých prezentacích poskytovali  žákovským týmům zpětnou vazbu.

Hodnocení nebylo rozhodně jednoduché, neboť zvolené formy vyprávění příběhu pamětníka byly různorodé a pestré. Ze sedmi týmů si čtyři vybraly rozhlasovou reportáž, dva týmy vytvořily video reportáž a jeden dokonce komiks. K samotné prezentaci přistupovaly zrovna tak. Gymnázium Kadaň, ZŠ Rudolfa Koblice a ZŠ Na Podlesí šli cestou slidové prezentace s doprovodným slovem, tým ze ZŠ Kadaň,ul. Chomutovská využil možnost přednatočené videoprezentace, stejně tak jako žákovský tým z Domu dětí a mládeže v Jirkově, který však tuto možnost zpracoval divadelním způsobem. V neposlední řadě, díky prezentaci žáků a žákyň ze ZŠ Ak. Heyrovského v Chomutově, se podařilo nahlédnout do školního profi studia, odkud žákovský tým svou prezentaci vysílal.

Diváci, hosté a účastníci projektu se tak v přímém přenosu stali svědky práce mistrů střihu, práce s dokumentaristickou technikou a s efekty, které se využívají i v televizních studiích.

Velkou motivací byla účast samotných pamětníků, kteří měli možnost bezprostředně reagovat na to, co právě zhlédli. Vyjádřit svůj vztah k práci na projektu a mnohdy i poděkovat svému týmu. “Osobně” se zúčastnil Jan Milota, kouzelný zástupce příběhů obyčejných lidí, kteří žili v době totality, Josef Kaufmann, Volyňský Čech, který v sedmnácti letech narukoval do 1. československého armádního sboru a manželé Věra a Jaroslav Stejných, kteří strávili konec 80.let na zámku Jezeří a svou činností napomohli tomu, aby se tato vzácná památka nestala obětí postupující šachty. Ti, co nemohli „přijít”, doplnili závěrečné setkání svou videozdravicí.

Vítězným týmem se nakonec stali žáci a žákyně z výše zmíněné školy, ZŠ Ak. Heyrovského v Chomutově, s příběhem pamětníka, věčného trampa, Lumíra Zemana.