Závěrečná prezentace projektu - Příběhy našich sousedů v MČ Praha 20

Po roce se ve Chvalské stodole konala prezentace žáků počernických škol, kteří se zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. Do projektu se zapojily všechny počernické školy, které mají druhý stupeň – ZŠ Ratibořická, ZŠ Stoliňská a FZŠ Chodovická. Základní škola Ratibořická měla dva týmy, a tak na prezentaci byly představeny čtyři pamětnické příběhy, které žáci zpracovali pod vedením svých učitelů.

Úvodního slova se ujal pan starosta Petr Měšťan, který se svými kolegy z radnice projekt podporuje. Závěrečné prezentace se účastnili i místostarostka Hana Markulinec Moravcová, místostarosta Richard Stára a radní MČ Praha 20. Za Post Bellum k přítomným promluvila Dominika Kopčiková.

Slavnostním odpolednem provázela Zita Králová, která pozvala jednotlivé týmy na pódium, a ty představily své pamětníky.

Tým ze ZŠ Ratibořická ve složení Adéla Lilly Jůnová, Martin Bzdyl, Aleš Vokřínek, Oliver Viochna a Jakub Světlík s podporou paní učitelky Jany Jeřábkové zpracovali příběh Bohumila Moravce. Bohumil Moravec jim vyprávěl o svém dětství v Horních Počernicích, o tom proč nemohl studovat na škole, na které chtěl studovat a také proč po revoluci založil se svojí manželkou Pekařství Moravec.

Příběh paní Věry Dolečkové s podporou pana učitele Jakuba Hromase zpracovali Diana Bushovska, Karolína Foučková, Jáchym Kocáb a Vojtěch Dobiáš ze ZŠ Stoliňská. Paní Dolečková vzpomínala na konec 2. světové války, který prožila ve Vysokém Chlumci u Sedlčan, jak se díky sportu dostala do Prahy a také na závody v aerovce, kterou zdědila.

Paní učitelka Zita Heidelbergová vedla tým na FZŠ Chodovická, kde příběh pana Petra Krále zpracovaly Adina Réva Králová, Barbora Štěpánková a Karolína Valentová. Pan Král byl programátorem a vzpomínal na počátky výpočetní techniky v tehdejším Československu.

Antonín Wagner vyprávěl o tom, jak se stal skautem, jak se zasloužil o obnovu skautského střediska v Horních Počernicích. Jeho příběh zpracovali žáci ze ZŠ Ratibořická Tereza Mozolová, Sofia Šebíková, Lukáš Franta a Lukáš Otto Studeník pod vedením paní učitelky Martiny Filípkové.

Zpětnou vazbu týmům poskytla porota ve složení Petra Bergmannová, Josef Beránek a Radek Schovánek.

Děkujeme vedení městské části za podporu a financování projektu, partnerům projektu -Chvalskému zámku, Divadlu Horní Počernice, Fruitisimu a panu Černouškovi za odměny pro žáky, za občerstvení Pekařství Moravec a za květiny pro učitele květinářství Kytky od Pepy.

Velký dík patří i počernickým žákům, učitelům a pamětníkům za čas, který věnovali projektu. Děkujeme všem, kteří přišli do Chvalské stodoly počernické žáky podpořit.