Dne 22. 4. se sál ZUŠ Ilji Hurníka zaplnil poutavými příběhy pamětníků z Prahy 2.

Žáci z osmi škol pojali závěrečnou prezentaci velmi kreativně a publikum se zaujetím sledovalo komiksy a scénky zachycující momenty ze života pamětníků a poslouchalo poutavé vyprávění dětí. Příjemným podvečerem provázel moderátor Jakub Horák a milou atmosféru podpořily krásné melodie hobojistek, studentek prvního ročníku Pražské konzervatoře.

Výstupy žáků hodnotila odborná porota, která to neměla vůbec jednoduché. Nelehkého úkolu se zhostili pedagožka Martina Kaslová, historik Vojtěch Čurda a novinař Jiří Šíma. Nakonec se na nejvyšší příčku vyhoupli žáci ze ZŠ Resslova, druhé místo obsadili studenti ZŠ Kladská a třetí místo patřilo žákům ZŠ Vratislavova.

Děkujeme pamětníkům Ludmile Palatové, Jaroslavě Preislerové, Janu Cepákovi, Vladimíru Justovi, Antonínu Lébrovi, Jánu Miklánkovi, Karlu Steklému a Pavlu Töpferovi, bez kterých by se celý projekt rozhodně neobešel. Také děkujeme žákům ze zapojených základních škol, střední školy a gymnázia a jejich učitelům Iloně Borovcové, Evě Havlíkové, Tereze Sanetrníkové, Lucii Tancibudkové, Pavlu Martinovskému, Lukáši Matějíčkovi a Janu Šotolovi, že oživili příběhy pamětníků, které by neměly být zapomenuty. V neposlední řadě musíme také poděkovat programu iKAP II – Inovace ve vzdělávání Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106 za finanční podporu, dále Analogii, Českému rozhlasu, Mindoku, MŠMT, Země květ za stálou spolupráci a také všem sponzorům, kteří poskytli květiny, dárky a občerstvení –  Escape The Room, Candy Plus (Pedro), Cimbálová muzika Pramínky z Kopřivnice, Kytky od Pepy, La Donuteria, Mega books, Minit, Národní památkový ústav, Pražská konzervatoř, Sonnentor, Vinohradské divadlo.