V dětenické základní škole se konala závěrečná prezentace projektu PNS Vyprávěj.

Žáci ze čtvrté třídy základní školy v Dětenicích ve čtvrtek dopoledne 21. dubna 2022 představili příběhy svých pamětníků – dědečků, prababiček, tetiček a dalších příbuzných. Akce se konala přímo v prostorách školy. Na setkání dorazila řada rodičů i pamětníků a následně se přišli podívat i spolužáci z jiných tříd. Děti předvedly nápadité lapbooky a plakáty. Po úvodním představení projektu se děti pustily do prezentací svých výtvorů, které dojaly a potěšily všechny přítomné. Pěkné dopoledne bylo zakončeno drobným občerstevním.

Poděkování patří Královéhradeckému kraji, který celý projekt financoval z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.