Příběhy našich sousedů na Praze 13 již podruhé!

V pondělí 21. června 2021 proběhla slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů v Praze 13 na online platformě Zoom. Po téměř ročním úsilí během pandemie COVID-19 zde představily svou práci týmy ze tří základních škol v Praze 13. Již podruhé se zapojila ZŠ Janského. Pod vedením paní učitelky Kateřiny Svobodové natočily dva týmy vzpomínky prvního porevolučního starosty Petra Bratského a pamětnici poválečného Ústí nad Labem Alenu Heinrichovou. Tým paní učitelky Jany Mácové z FZŠ Trávníčkova zaznamenal životní osudy zen-buddhistického mnicha Josefa Kodo Mádla. Žáci z FZŠ prof. Otokara Chlupa zpracovali příběh Tomáše Sousedíka, syna vynálezce Josefa Sousedíka. V rámci projektu vznikly 4 rozhlasové reportáže, ale například i animace.

Kvůli několika lockdownům museli žáci veškerou svou práci odvést v online prostoru. Přes tyto obtíže však žáci zvládli zpracovat veškeré své výstupy.

Před samotným vystoupením žákovských týmů pronesla úvodní slovo místostarostka za oblast školství, informatiky a životního prostředí MČ Praha 13 RNDr. Marcela Plesníková.

Úkolem dětí bylo představit životní příběh pamětníka veřejnosti a odborné porotě, ve které zasedli historik z Masarykova ústavu Akademie věd Michal Kurz, redaktorka časopisu STOP Lucie Steinerová a učitelka z FZŠ Brdičkova Kateřina Pavlíčková. Porotci hodnotili nejen vystoupení dětí na závěrečné prezentaci, ale také všechny žákovské výstupy, které v rámci projektu vznikly. Během online přenosu všechny týmy kreativně představily příběhy svých pamětníků i své pocity z práce na projektu. Vítězem druhého ročníku se stali žáci z FZŠ prof. Otokara Chlupa. Oceněna byla nejen jejich zajímavě pojatá prezentace, ale také povedená animace, kterou vytvořili nad rámec povinných výstupů.

Všechny zapojené děti si odnesly certifikát potvrzující účast v projektu, volné vstupenky do Židovského muzea v Praze, Národního technického muzea a tříměsíční předplatné HBO GO. Žáci na prvním místě získali online cvičební lekce a věcné dary od Form Factory Fitness Nové Butovice i pozornost od Post Bellum.

Projekt byl financován MČ Praha 13, za jejíž podporu moc děkujeme.