I v nelehké době pandemie se projekt uskutečnil a závěrečná prezentace proběhla naživo

Ve školním roce 2020/21 v Plzni proběhl již pátý ročník projektu Příběhy našich sousedů.
V Plzni se letos do projektu zapojily celkem tři základní školy: 11. ZŠ Baarova, 26. ZŠ Skupova a 34. ZŠ Gerská. Žáci z těchto škol utvořili 5 týmů a podařilo se jim zmapovat příběhy pěti pamětníků.

Všichni zapojení učitelé byli proškoleni místní koordinátorkou, žáci prošli mnoha workshopy, aby se jim podařilo co nejlépe zachytit a zpracovat příběh pamětníka.

Týmům se podařilo najít si pamětníky přímo ve svém okolí. V jednom případě dokonce přímo mezi zaměstnanci 34. základní školy, kdy se pamětníkem stal školník Jaroslav Bošek. Žáci této školy také zpracovali příběh Heleny Mastné, která se těší úctyhodného věku. Jiným pamětníkem se stal přímo dědeček jedné členky týmu z 11. základní školy Jan Bureš. Dalším pamětníkem na této škole se stal Jan Janda na doporučení vedoucí pedagožky. Na 26. škole se natáčel zajímavý příběh pamětníka Jaromíra Konrádyho, pokračovatele tradice výroby dud, který žákům dokonce i zahrál.

Setkání pamětníků s dětmi probíhalo nejčastěji v prostorách školy, kde bylo možné dodržet všechna potřebná opatření. V jednom případě se žáci s pamětnicí sešli v online prostředí a nahrávali rozhovor pomocí distančního kufříku, který používají i dokumentaristé Paměti národa.

V projektu vznikly čtyři rozhlasové reportáže a jedna video reportáž.

Slavnostní závěrečná prezentace proběhla v úterý 22. června 2021 od 15 hodin v prostorách Staré synagogy. Úkolem žáků bylo představit životní příběhy pamětníků veřejnosti a odborné porotě.
Velice děkujeme MAP II v území ORP Plzeň za poskytnutou podporu.

Za největší úspěch letošního projektu považujeme jeho uskutečnění i v nelehkém období coronavirové pandemie a uzavření škol. Bez velkého odhodlání žáků a pedagogů by to nebylo možné. Za to jim patří velký dík.

Výsledky práce jednotlivých týmů si můžete prohlédnout zde:
https://www.pribehynasichsousedu.cz/plzen/plzen-2020-2021/