Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhla slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů na Praze 11.

V pozdních odpoledních hodinách se v naplněném sále Kulturního centra Zahrada završil již sedmý ročník projektu Příběhy našich sousedů na Praze 11. Tento ročník byl vyhlášen jako nesoutěžní. Žáci spolu s jejich vedoucími učiteli se tak nepředháněli o nejlepší zpracování pamětníků, ale skrze svou půlroční práci sbírali hlavně zkušenosti a inspiraci pro svůj další postup v životě.

Slavnostní odpoledne zahájili hudebníci Matěj Heinzl a Dalibor Zíta, kteří svými melodiemi a zpěvem doprovázeli celou prezentaci. Následně si vzala slovo moderátorka Radka Laštovková, která všechny srdečně přivítala a pozvala na pódium zástupkyni MČ Praha 11 paní místostarostku Zuzanu Böhmovou a provozního ředitele Post Bellum Jana Poloučka. Po jejich slovech byla zahájena samotná prezentace žákovských týmů. Letos se jich zúčastnilo osm z celkem pěti škol.

Jako první se ujal slova pětičlenný tým ze ZŠ Květnového vítězství 1554, který pod vedením pana učitele Jaromíra Trunce zpracovával pamětnici – rodačku ze Starého Chodova – paní Helenu Pletichovou. Její příběh souvisí se stavbou Jižního Města v 70. letech 20. století. Kvůli vyvlastňování pozemků pro stavbu sídliště ji minulý režim připravil o rodný dům a přestěhoval ji do panelákového bytu, kde byla nešťastná. V rámci prezentace tým zmínil, že se pamětnice snažila dělat režimu různé malé sabotáže například se svou kamarádkou otrhaly okurky z vyvlastněné zahrady, aby nebylo co prodávat.

Další vystoupil tým ze ZŠ Ke Kateřinkám, který vedla paní učitelka Michaela Labuta. Na pódiu tak diváci mohli spatřit předávání sošky Oskara panu Přemyslu Červenkovi, který přežil druhou světovou válku díky své lásce a v prosinci 2022 oslavil sté narozeniny.

Třetím týmem na pódiu byl devítičlenný tým ze ZŠ Mendelova, který byl vedený dvěma ženami paní učitelkou Monikou Hrubou a paní učitelkou Dianou Maruškou. Tento tým se k projektu připojil na konci roku 2022 a vzhledem k časové nevýhodě byl dvakrát tak velký, než jsou standartní týmy. Vše se jim ale podařilo včas zvládnout, a tak mohli na pódiu představit paní Miroslavu Špačkovou, která žákům vyprávěla příběh ze srpna 1968. Okupaci sice prožila jako dítě, ale možná právě proto v ní zanechala hluboké vzpomínky.

U okupace zůstala i další prezentace – divadelní představení zpracované tříčlenným týmem opět ze ZŠ Ke Kateřinkám. Tentokrát se diváci přenesli na prázdniny u moře v Jugoslávii, kde zpráva o situaci v Československu zastihla jejich pamětnici paní Věru Jahodovou s rodinou. Ti se ocitli před volbou, zda emigrovat nebo se vrátit.

S rokem 1968 souviselo i představení pamětníka Jaroslava Someše v podání malého týmu dvou slečen ze ZŠ s RvJ K Milíčovu pod vedením pana učitele Jiřího Kůdely. Jejich pamětník se kvůli nedorozumění s policií stal nechtěně emigrantem v Paříži, kde byl původně na zájezdu se školou.

Šestý tým ze ZŠ Mikulova se pod vedením paní učitelky Marie Maškové vrátil zpět do dětství své pamětnice paní Tekly Pletichové. Ta své dětství prožila na Kypru odkud ji vyhnala turecká invaze v roce 1974. Díky své mamince si ale vše pamatuje jako jedno velké dobrodružství.

Ze ZŠ Mikulova byl i další tým, který představil svého oblíbeného učitele dějepisu pana Ladislava Dlabala. Žáci jeho život představili formou kvízových otázek. Diváci se tak dozvěděli, že byl na vojně, když došlo k revolučním událostem v roce 1989.

Prezentace pamětníků zakončil tým ze ZŠ s RvJ K Milíčovu, který představil závodního letce pana Miloše Fialu. Tým si pro zpracování vybral pamětníkovu relativně velmi mladou vzpomínku, a to teroristický útok na Světové obchodní centrum v New Yorku v roce 2001.

Po prezentacích, které se týmům velmi povedly a u diváků vyvolaly mnoho otázek, úsměvů, ale i slz, se chopila slova koordinátorka projektu Johana Nelibová, která všem srdečně poděkovala za jejich ochotu se projektu zúčastnit a pozvala na pódium vedoucí učitele, aby je ocenila nejen ona, ale také publikum svým potleskem. Následně dostala slovo trojice porotců, kteří, přestože je projekt nesoutěžní, jsou velmi důležitou složkou, neboť díky nim dostanou týmy zpětnou vazbu na svou půlroční práci a mohou se lépe posouvat. Letošními porotci se stali – Barbora Tocháčková, Iveta Coufalová a Marek Fapšo. Ti měli pro žáky hlavně slova obdivu a chvály a jak řekl pan Fapšo: „svou prací nesmazatelně přispěli do historické vědy“.

Na závěr moderátorka poděkovala všem za účast a pozvala je na malé chlebíčkové občerstvení, kde nejeden pozvaný využil možnosti popovídat si s pamětníky.

Bylo to opravdu velmi příjemné pozdní odpoledne, doufejme, že projekt bude pokračovat v tomto duchu i v dalších letech.

Velké díky patří všem sponzorům projektu na Praze 11: MČ Praha 11, Partners, Kayu, Ústav pro studium totalitních režimů, Aqua sport centrum, Albi a Kytky od Pepy

 

Fotografem akce se stal: Marian Videka