V první jarní den ve čtvrtek 21. března 2024 proběhla v Kulturním společenském středisku „Střelnice“ v Českém Těšíně slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů.

Jaké to je, když se na popud rodiny vrátíte jako malé dítě se svými rodiči po 2. světové válce z Brazílie do Československa abyste vzápětí díky kolektivizaci přišli o svá pole a také úspory díky měnové reformě? Jak oslovení pamětníci prožívali vjezd okupačních tanků v srpnu 1968 do Československa? Jaké to je být Polákem, žijícím dlouhá léta v Československu a následně poslední dlouhá léta na Slovensku? To vše nabídla závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů v Českém Těšíně.

Devět žákovských týmů z Bystřice nad Olší, z Hnojníku, z Českého Těšína a Havířova se na „Těšínské Střelnici“ setkalo, aby prezentovalo výsledky své půlroční práce na vzdělávacím projektu Příběhy našich sousedů neziskové organizace Post Bellum.

Slavnostní odpoledne zahájila ZUŠ z Třince svým hudebním vystoupením pod vedením p. učitelky Aleny Kostkové. Poté přítomné hosty uvítala moderátorka večera Ewa Troszok. Úvodního slova se ujala zástupkyně organizace PostBellum Michaela Kaplanová a dále pokračoval p. místostarosta města Český Těšín Vítězslav Slováček. Následně celé odpoledne zaplnily prezentace všech zapojených účastníků projektu. Mohli jsme se seznámit s příběhem katolického faráře z Hnojníku p. Rudolfa Sikory, který do videoreportáže s animovanými prvky zpracovali žáci ze ZŠ Hnojník animované reportáže Dále jsme si vyslechli rozhlasovou reportáž s ukázkami z rodinné kroniky v podání žáků ZŠ Havířov Šumbark, která se věnovala pamětníkovi Bohumíru Olbrichovi. Do videoreportáž se pustily studentky z víceletého Gymnázia J.Božka v Českém Těšíně, které vyslechly příběh nejstarší občanky Českého Těšína p. Alžběty Cieślarové, která v době nahrávání měla 105 let a také tým žáku ze ZŠ Kontešinec v Českém Těšíně, kteří zpracovali příběh známého herce Jaromíra Hanzlíka. Tři animace zpracovali žáci ze ZŠ Bystřice nad Olší, kteří vyprávěli příběh českobratrského pastora p. Josefa Sliže, dále pak žáci ze ZŠ s pol. Jaz. Vyuč. V Českém Těšíně výtvarně zpracovali život pana Josefa Mariana Podleśnego a poslední vyprávění pamětníka p. Tadeusza Nowaka nakreslily žačky ze ZŠ s pol. Jaz. Vyuč. Z Havířova Bludovic. Další da pamětníci p. Oldřich Auer a p. Alena Adámková se od svých týmů dočkali zajímavého zpracování v podobě komiksu a animace prokládané archivními dobovými záběry z TV.

Každou z prezentací pozorně sledovala i odborná porota. Historička Ilona Pavelková z Muzea Těšínska, pedagožka Lenka Drahotuská a novinář Szymon Piotr Brandys dávali týmům cennou zpětnou vazbu, která se týkala jak samotných výstupů od týmů, které jsou zveřejněny na webu, tak i prezentace jejich práce přímo v průběhu odpoledne.

Celé odpoledne se neslo ve slavnostním a laskavém duchu, za který můžeme vděčit zejména všem, kteří přišli žáky podpořit, sešli se zde nejen samotní žáci a pamětníci a jejich rodiny, ale také zástupci zapojených měst a obcí, ředitelé zapojených škol, zástupci Post Bella a také všichni ti, kterým záleží na tom, aby minulost nebyla zapomenuta a příběhy pamětníků neodvál čas. Velký dík patří i těm, kteří projekt finančně či materiálně podpořili KÚ MSK kraje, fa Bonatrans, obec Hnojník, město Havířov, fa Capital Refractories, fa OlzaLogistic, fa Kovona a fa Koeximpo. Nelze opomenout velkou podporu od města Český Těšín, které projekt pro těšínské týmy podpořilo a zdarma poskytlo také prostory a žákům za jejich práci věnovalo také ceny.

Celé práce žáků jsou k vidění https://www.pribehynasichsousedu.cz/tesinsko/tesinsko-2023-2024/.