Ve středu 9. června se na Gymnáziu v Poličce uskutečnila závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů.

Akce byla z důvodu vládních nařízení částečně prezenční. Sešlo se 6 žákovských týmů, pamětníci a zástupci města Poličky a zapojených škol. Veřejnost mohla prezentaci sledovat v živém vysílání. Hlavními postavami byli jako vždy pamětníci, v našem případě paní Marie Holasová společně s paní Zdeňkou Šafránkovou v doprovodu pánů Adolfa Kleina, Jiřího Zelendy, Jana Leinvebra a Oldřicha Chadimy. Pamětnické příběhy prezentovali žáci z Gymnázia Polička, ZŠ Masarykova a ZŠ Na Lukách. I přes všechny komplikace a výzvy letošního roku studenti svojí práci dotáhli do konce a vznikly čtyři rozhlasové reportáže, jedna video reportáž a komiks. Odborná porota ve složení Bob Fliedr (novinář), Radka Vostřelová (historik) a Marie Jílková (pedagog), neměla jednoduchou úlohu zhodnotit povedená vystoupení jednotlivých týmů. Celou prezentací prováděl moderátor Daniel Vondra a nesmíme opomenout ani hudební vystoupení, kterým zpříjemnili atmosféru studenti ZUŠ Polička. Veliké poděkování patří městu Polička, Pardubickému kraji za finanční podporu a Gymnáziu Polička za finanční podporu a poskytnutí prostoru pro prezentaci. Děkujeme všem za podporu a budeme se těšit v dalších natočené pamětnické příběhy.