Ve čtvrtek 31. března 2022 proběhla slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů v Poděbradech.

Pro Poděbrady to byl již třetí úspěšný ročník tohoto projektu, do kterého se letos zapojila Základní škola Václava Havla a Základní škola T. G. Masaryka. Z obou škol se zúčastnily 2 týmy, na ZŠ Václava Havla pod vedením Mgr. Pavly Chovánkové, na ZŠ T. G. Masaryka pod vedením Mgr. Evy Ernstové.

Žáci zpracovali životní příběh esperantisty Pavla Polnického, který v srpnových dnech roku 1968 kamerou zdokumentoval příjezd invazních vojsk do Poděbrad, Olgy Vojslavské, která se v prvních dnech okupace zapojila do odbojové činnosti, dále pak pracovníka Akademie věd, Vladimíra Rudajeva, jehož život poznamenalo zatčení otce poté, co se v 50. letech zastal slovenského rolníka a nakonec příběh soukromého zemědělce Františka Spejchala, který byl v 70. letech donucen k připojení rodinného statku do struktur JZD. V projektu vznikly tři rozhlasové reportáže a jedna videoreportáž.

Závěrečná prezentace se odehrála v prostorách poděbradského Divadla na Kovárně, kam jako hosté zavítali pamětníci, zástupci města, ředitelé škol, studenti, rodiče, ale také další obyvatelé města, kteří se přišli seznámit s příběhy a osudy svých spoluobčanů, jejichž životy ovlivnil totalitní režim. Během večera pronesl projev místostarosta města Mgr. Roman Schulz, za Post Bellum promluvila Štěpánka Proučilová a všem, kdo se projektu zúčastnili, poděkovala koordinátorka Alena Šeberlová. Akci hudebně doprovodily žačky ZUŠ Poděbrady.

Každý tým představil životní příběh pamětníka veřejnosti a odborné porotě, ve které zasedli vedoucí redakce měsíčníku Noviny pro Poděbrady Monika Langrová, pedagog ve Scioškole na Praze 4 Petr Vrchota a historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Michal Louč. Porotci hodnotili nejen vystoupení dětí na závěrečné prezentaci, ale také všechny výstupy, které během půlroční práce dětí vznikly. První místo získali žáci ze ZŠ Václava Havla za zpracování příběhu Olgy Vojslavské.

Všechny děti si odnesly certifikát potvrzující účast v projektu, dárkové předměty od Albi a Sonnentor, volnou vstupenku do Zoo Chleby a poukaz do Cukrárny u Reinvaldů. Vítězný tým si navíc odnesl batůžky s logem “Příběhy našich sousedů”. Po společném focení s pamětníky a ukončení oficiální části prezentace následovalo v předsálí divadla neformální povídání žáků s pamětníky a s porotci, díky kterému získaly týmy ještě podrobnější zpětnou vazbu.

Všechny reportáže, stejně jako další výstupy a fotografickou dokumentaci z průběhu projektu jsme zveřejnili na webových stránkách projektu ZDE.