Ve středu 30.3.2022 proběhla závěrečná prezentace prvního ročníku projektu Příběhy našich sousedů na Praze 18.

Slavnostní zakončení proběhlo v prostorách obřadní síně Úřadu městské části Prahy 18, která projekt také financovala v rámci programu MAP II. Projekt byl pro žáky soutěžním, ale díky milým sponzorům dostali dárek všichni zúčastnění.

Prezentaci moderovala Nikola Bartošková a úvodní slovo měl starosta Zdeněk Kučera. Za Post Bellum se ujala slova Anežka Petrová, které příspěvek o aktuální situace na Ukrajině, dodal všem zúčastněným naději do budoucna.

Jako první představil vybranou epizodu ze života pamětníka Pavla Pánka, která se odehrála v roce 1945 a stála ho málem život, tým ZŠ gen. F. Fajtla. Žáci publikum zároveň poutavou formou naladili na webové stránky, kde jsou všechny příběhy pamětníků ke shlédnutí.

Druhý tým ze stejné školy představil příběh čestné letňanské občanky Anny Huječkové poutavou básničkou. Jejich verše dojali jak samotnou pamětnici – světoznámou profesorku korepetice – tak publikum. Na závěr předvedli žáci v doprovodu pana učitele Davida Hůlky ještě krásné pukrle.

Dále následovali žáci ze ZŠ Tupolevova ve spolupráci s panem učitelem Michalem Hejlíkem. V rámci prvního z jejich příběhů zpracovávali zážitky paní učitelky Mileny Biedermannové během okupace sovětskými vojsky (sic!) v roce 1968. Z útržků reportáže se veřejnost mohla dozvědět, že paní učitelka byla přímým svědkem střelby, která se odehrála v ulicích Prahy. Další tým ZŠ Tupolevova zpracovával příběh pamětníka Jana Vlčka, který byl synem světoznámého konstruktéra cvičebného proudového letounu L-39 Albatros.

Třetí zúčastněnou školou byla ZŠ Fryčovická. Jeden z jejich týmů představil život a příběh známého výtvarníka, cestovatele a sběratele knihy Babička od Boženy Němcové Jaroslava Kreibicha. Druhý tým této školy představil příběh Pavla Žáčka, který je v Letňanech známou politickou osobností a který byl spoluorganizátorem studentského shromáždění 17. listopadu 1989 na Albertově. Oba týmy skvěle vedla paní učitelka Petra Paclíková. Třetí tým ZŠ Fryčovická zpracoval příběh pana Jiřího Procházky, který dětem zprostředkoval mnoho silných zážitků z období druhé světové války. Tři dny před prezentací oslavil úctyhodných 98 let. Bohužel se prezentace nemohl zúčastnit. Jeden z jeho životních příběhů ale děti zpracovaly do krásné animované reportáže. Reportáž a prezentace života pamětníka uchvátily i porotu. Porotkyněmi byla dokumentaristka Ivana Miloševič Pauerová a pedagožka Lenka Voděrová.

Tým ve složení Daniela Holtman, Karolína Nedbalová, Matyáš Vaněk a Daisy Bostocková – pod vedením paní učitelky Michaely Šípové – se tak umístil na prvním místě s vlastním animovaným příběhem se života pamětníka Jiřího Procházky.

Na druhém místě skončil tým, který vytvořil rozhlasovou reportáž z životního vyprávění pamětnice Anny Huječkové ve složení Jan Pokorný, Jakub Seman, David Ptáčnik, Štěpán Matouš Vavřina, Jakub Moravec a Vojtěch Šulc.

Na třetím místě skončil tým ZŠ Tupolevova ve složení Adéla Bulínová, Viktorie Kozderová, Barbora Kozderová a Jan Zembala, s rozhlasovou reportáží o Mileně Biedermannové.

Po vyhlášení výsledků měli všichni dostatek času pro neformální konverzaci, poděkování pamětníkům a učitelům.

Velké poděkování patří MČ Praha 18 a sponzorům: Futurento, Baobab, Mamacoffee a Post Bellum.