Dějiny 20. století ožily již počtvrté díky studentům z gymnázií a základní umělecké školy Plzeňského kraje

Dějiny 20. století ožily již počtvrté díky studentům z gymnázií a základní umělecké školy Plzeňského kraje v Koncertním sále 25. základní školy v Plzni dne 8. dubna v 16 hodin. Díky spolupráci s 25. základní školou v Plzni a Základní uměleckou školou Chválenická se mohla uskutečnit závěrečná prezentace Příběhů našich sousedů v těchto krásných prostorách za hudebního doprovodu místních talentovaných žáků. Studenti tak mohli o životech svých pamětníků vyprávět, recitovat nebo je divadelně ztvárnit na skvělém místním jevišti.

Moderátor Stanislav Jurík pozval po zahájení slavnostního odpoledne na pódium paní Irenu Kroftovou, vedoucí Oddělení mládeže a sportu Plzeňského kraje, a zástupce pořádající organizace Post Bellum Jiřího Kunce, aby před samotným vystoupením žákovských týmů pronesli úvodní slovo, přivítali publikum, povzbudili žáky a řekli pár slov k významu tohoto projektu. Poté se studenti zhostili svého nelehkého úkolu zaujmout publikum a porotu životním příběhem svého pamětníka. Hosté se tak mohli přenést do doby válečné, poválečné, ale i do roku 1968 a 1989 a zažít autentické vzpomínky na tato období obohacené unikátními životními zvraty našich milých hostů.

Společným úkolem všech pěti týmů bylo setkat se s pamětníkem, vyslechnout si jeho vyprávění a následně zpracovat a prezentovat jeho pamětnický příběh veřejně. Zvláštní pozornost si zaslouží skutečnost, že všem pěti týmům se podařilo najít pamětníky přímo ve svém okolí. To ukazuje na jejich úsilí a zapojení do projektu.

V rámci projektu byly zaznamenány a zpracovány životní příběhy následujících pamětníků:

Maří-Magdaleny Hajšmanové, narozené v roce 1952 – pamětnice z Rokycanska, která se mohla naplno věnovat své profesi ve zdravotnictví až po roce 1989.

Heleny Kodayové, narozené v roce 1952 – pamětnice s rodinnou historií spojenou s osudem letce RAF. Její příběh zaujal i díky nalezení části rodiny ve Velké Británii.

Miroslavi Válové, narozené v roce 1948, pamětnice, jejíž život ovlivnily nejen změny režimu, ale i vlastní aktivní zapojení do veřejných událostí a politická činnost.

Dagmary Pavlíkové, narozené v roce 1969, pedagožky, jejíž život změnila sametová revoluce, cestování a s tím spojené změny profesního zaměření.

A Blanky Škardové, narozené v roce 1935, celoživotní zapálené učitelky a spoluzakladatelky Gymnázia v Blovicích.

Týmy se s úctou a zaujetím věnovaly zpracování těchto fascinujících příběhů, které přinášejí hlubší porozumění minulosti a obohacují kulturní povědomí ve společnosti. Pokračování takovýchto projektů nejen podporuje vzdělávání mladé generace, ale i udržuje a šíří historické povědomí v naší komunitě.

Toto odpoledne plné silných příběhů se uskutečnilo za finanční podpory Plzeňského kraje. Za organizaci projektu a finanční podporu projektu děkujeme organizaci Post Bellum, a za dlouhodobou spolupráci Českému rozhlasu, Animánii Plzeň a městu Plzeň. Za sponzorské dary pro pamětníky, pedagogy, hosty a jednotlivé studentské týmy děkujeme Plzeňskému kraji a Státní vědecké knihovně. Za hudební vystoupení děkujeme Základní umělecké škole Chválenické.

Úkolem dětí bylo představit životní příběh pamětníka nejen veřejnosti, ale také odborné porotě, ve které zasedla Daniela Tunklová – novinářka, redaktorka České televize, a Mgr. Jana Janouškovcová Sirová – pedagog na základní škole v Plzni. Porotkyně hodnotily nejen vystoupení dětí na závěrečné prezentaci, ale také všechny výstupy, které během půlroční práce dětí vznikly. Na konci slavnostního podvečera předaly žákům cennou zpětnou vazbu a podpořily je tak v jejich další práci.

Děkujeme všem!