Týmy z Jablonce nad Nisou a okolí úspěšně završily další, v pořadí již šestý, ročník Příběhů našich sousedů

Velký sál jabloneckého Eurocentra přihlížel ve čtvrtek 4. dubna 2024 závěrečné prezentaci deseti žákovských týmů z Hodkovic nad Mohelkou, Jablonce nad Nisou a Malé Skály. Ty zaznamenaly vzpomínky deseti pamětníků na události 20. století, které zpracovaly do filmových či zvukových reportáží. Žáci a studenti začali na projektu pracovat v září 2023, prezentovali tedy výsledky své půlroční práce. 

Z první řady vše sledovali diváci nejváženější – samotní pamětníci. Z druhé řady potom vše bedlivě sledovala naše milá porota. Zbytek sálu již patřil žákům, jejich kamarádům, rodičům, učitelkám a učitelům a ředitelkám a ředitelům zapojených škol a všem ostatním, kteří se na výsledky projektu přišli podívat.

Podvečerem nás provázela herečka Diana Čičmanová z Libereckého Naivního divadla. Za magistrát města Jablonec nad Nisou promluvila Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora pro oblast humanitní, spolu s ní měli úvodní slovo Ing. Markéta Khauerová, starostka města Hodkovice nad Mohelkou, pan Michal Rezler, starosta obce Malá Skála, a pan Vladimír Stanislav, člen správní rady Nadace Jablotron. Poté už pódium patřilo žákovským týmům.

Prezentace jednotlivých týmů otevřel tým z Gymnázia Dr. A. Randy příběhem Ludvíka Hasíka, s nímž jsme se dostali např. do španělské Malagy nebo do Abu Dhabi. Následovalo několik obrazů ze života Aleše Václavíka doplněných hudebním a tanečním vystoupením týmu z Gymnázia U Balvanu. Tým ze ZŠ TGM v Hodkovicích nad Mohelkou seznámil s pamětnicí Evou Dlouhou skrz její pozitivní přístup k životu, díky kterému zvládla nejednu těžkost. Od dívčího týmu ze ZŠ Mozartova jsme se o Josefu Falářovi dozvěděli ty nejdůležitější informace, a to jak z dětství, které strávil v šumavském pohraničí, tak z dospělosti, kdy se jako psycholog věnoval našim olympionikům v Mexiku v roce 1968 a později vojákům z misí v Bosně a Hercegovině. Tým ze ZŠ Na Šumavě nám představil paní Helgu Johnovou, které její česko-německý původ v několika okamžicích ovlivnil další životní cestu. Od čtyřčlenného týmu ze ZŠ Arbesova jsme se o Ivaně Kopáčkové dozvěděli hlavně základní životopisné údaje, abychom o to napjatěji čekali na vyprávění životního příběhu ve výsledné reportáži. Žáci ze ZŠ Pivovarská nám v rámci své prezentace ukázali filmové zpracování několika scének ze života Mileny Křivánkové. Ztvárnit neobyčejný životní příběh Petra Prachtela se rozhodli žáci ze ZŠ Malá Skála a tím publikum navnadili na videoreportáž umístěnou na webu PNS. S příběhem Dany Svěrákové nás seznámil tým ze ZŠ Liberecká skrz několik dramatických hraných scén z jejího života. Prezentaci uzavíral tým ze ZŠ A. Bratršovského s příběhem Čestmíra Šikoly ml. Při prezentaci nám žáci představili události ze života pamětníka, které se nedostaly do reportáže, a své vzpomínky na průběh projektu.

Při každé prezentaci diváci také vyslechli nebo zhlédli část mediálního výstupu, který žáci ze získaného životního příběhu zpracovali. Slyšeli jsme tedy dvě části rozhlasových reportáží a viděli sedm krátkých video reportáží a jednu část animovaného filmu.

Po prezentacích se porotci odebrali k poradě a pódium na chvíli patřilo učitelkám a učitelům, kteří vedli žákovské týmy. Ivana Buchholz, Petra Endlerová, Pavlína Fialová, Veronika Nosková, Alice Svobodová, Kristýny Šulcová, Miroslav Jirků, Martin Pokorný, Rostislav Rež a Jan Žitný si užili více než zasloužený potlesk a od regionální koordinátorky projektu Jiřiny Lenové dostali taštičky se zajímavými dary.

Zatímco se porota radila o zpětné vazbě týmům, na podiu vystoupil folklorní soubor Šafrán pod vedením jednoho z pamětníků, Aleše Václavíka. Zpěvy a tance s velikonoční tematikou, tanečníci a zpěváci různého věku vykouzlili v sále skvělou jarní atmosféru.  

Odborná porota ve složení: za novináře paní Jana Pšeničková (dříve redaktorka ČRo Liberec, nyní Forbes), za pedagogy paní učitelka Michaela Komorousová (která je i koordinátorkou PNS za Pojizeří) a za historiky pan Martin Witkowski (kurátor z Krkonošského muzea Jilemnice) posoudila zpracovaná dokumentární díla žáků i jejich prezentace před publikem a poskytla žákům inspirativní zpětnou vazbu. Porotci byli velmi vlídní a převážně chválili. Žáci dostali ale také podněty k tomu, jak některé věci zpracovat jinak nebo lépe.

Po skončení prezentace se jednotlivé týmy vyfotily se svými pamětníky a měly možnost dostavit se za porotou pro obsáhlejší zpětnou vazbu. Zbytek publika se přesunul ke skvělému občerstvení od Lahůdky Váhala, u kterého se v nezávazné konverzaci završil povedený a pohodový podvečer, jehož atmosféru se podařilo zachytit na fotografiích Anny Provazníkové.

Všechny týmy předvedly obdivuhodné výkony, za které byly odměněny jak potleskem a pohnutím pamětníků, tak věcnými cenami od těchto sponzorů: Mercuria Laser Game, Sonnentor, Koloběžky Český Ráj, Vratislavická Kyselka, KFC, Městské divadlo Jablonec nad Nisou a IQ Landia. Velmi děkujeme za jejich štědrost.

Projekt Příběhy našich sousedů byl na Jablonecku a v okolí realizován díky financím poskytnutým zřizovateli zapojených škol městy Jablonec nad Nisou a Hodkovice nad Mohelkou, dále ZŠ Malá Skála a Nadací Jablotron. 

Všechny žákovské práce a fotografie pořízené v průběhu projektu si můžete prohlédnout zde

Reportáž ze slavnostního zakončení projektu PNS v Eurocentru Jablonec nad Nisou vysílala FTV Prima – CNN Prima News a je k dispozici v on-line archivu zde: ZPRÁVY Z REGIONŮ (96) – ZPRÁVY Z REGIONŮ – CNN Prima NEWS (iprima.cz) – od 7. minuty.