V roce 2021 se od března do prosince realizoval projekt Příběhy našich sousedů financován Plzeňským krajem a MAS Pošumaví. Z Plzeňského kraje se projektu zúčastnilo celkem 9 týmů. Na projektu pracovalo celkem osm pedagogů a 35 dětí a mladistvých. Natočeny byly rozhovory s devíti pamětnicemi a pamětníky.

Dva týmy vznikly na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech, kde týmy vedl Mgr. David Franta. Dva týmy vznikly na Gymnáziu v Rokycanech pod vedením Mgr. Lenky Houškové a Mgr. Moniky Drechslerové. Na SOŠ Plasy vznikl tým pod vedením Mgr. Markéty Lorenzové a na Gymnáziu Plasy vznikl jeden tým pod vedením Mgr. Lucie Bartůškové. V Blovicích vznikl jeden tým pod vedením Mgr. Dagmar Dindové, na Gymnáziu Tachov vznikl jeden tým pod vedením koordinátor Mgr. Anety Sklenářové. Na ZŠ Blatenská Horažďovice se vedení projekt ujal Mgr. Petr Curko.

V projektu byly zaznamenány životní příběhy těchto pamětnic a pamětníků:

Bohumila Šmolíková, Miroslav Sinkule, Jindřiška Hurychová, Marie Wirthová, Marie Zykmundová, Marie Vodáková, Pavel Vaneš, Jaroslava Brabencová a Božena Saláková.

V projektu vznikly dvě rozhlasové, jedna video reportáž, dvě animované reportáže a čtyři krátké dokumentární reportáže.  Všechny žákovské reportáže, stejně jako další výstupy a fotografická dokumentace, jsou zveřejněny na webových stránkách projektu: https://www.pribehynasichsousedu.cz/plzensky-kraj/plzensky-kraj-2021/

Slavnostní závěrečná prezentace proběhla v pondělí 13. 12. 2021 online. Slavnostním podvečerem diváky provedl moderátor Stanislav Jurík. Do online závěrečné prezentace byli přizváni hosté, kteří v jednotlivých vstupech mezi promítanými závěrečnými reportážemi žákyň a žáků mohli vést s moderátorkou krátkou diskuzi o projektu. Mezi nimi byl například Jiří Kunc, ředitel Paměti národa Plzeňská kraj, Jitka Doubravová vedoucí vzdělávacích projektů pro Plzeňský kraj, Irena Kroftová jako zástupce Plzeňského kraje, Jindřich Haišman, vedoucí MAS Pošumaví apedagog Jiří Jirsa, který se ujal role porotce. Dalšími členy poroty byla novinářka Daniela Tunklová a historik Jiří Petrášek.

Studenti a žáci obdrželi po závěrečné prezentaci certifikát potvrzující účast v projektu, dále ceny a dárkové předměty od četných sponzorů projektu. Stejně tak obdrželi pamětní a děkovací listiny a malé dary pamětnice, pamětníci, učitelky a učitelé.

Ohlasy k přímému přenosu prezentace byly velmi dobré, účast na online závěrečné prezentaci byla vysoká, projekt měl výrazný ohlas také na sociálních sítích.

Dokázali jsme, že je možné i v době pandemie uskutečnit kvalitní závěrečnou prezentaci.

V Plzni, dne 14. 12. 2021

Aneta Sklenářová

Koordinátorka projektu Příběhy našich sousedů pro Plzeňský kraj