V pondělí 6. prosince 2021 proběhla on-line slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů na Mladoboleslavsku.

Závěrečná on-line prezentace projektu Příběhy našich sousedů Mladoboleslavsko se uskutečnila v pondělí 6. prosince 2021. Za normálních okolností by se konala v aule mladoboleslavské Obchodní akademie. Pandemická situace organizátory přiměla zvolit formu distanční. I přesto se dá říci, že prezentace měla důstojný průběh a splnila svůj účel.

Čtyři týmy ze středních škol z Mladoboleslavska prezentovaly své pamětníky, jejichž příběh natočily a následně zpracovaly ve formě audio či videoreportáže. Jednalo se o studenty Gymnázia Mnichovo Hradiště, Pekařova gymnázia Mladá Boleslav a SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Tento projekt, který finančně podpořil Středočeský kraj, probíhal ve spolupráci s Muzeem Mladoboleslavska. To se podílelo na vytipování některých pamětníků a také na zhodnocení práce jednotlivých týmů.

Účastníci byli prostřednictvím powerpointových prezentací či živým vstupem zástupců jednotlivých týmů seznámeni s životními příběhy Kristiny Patočkové z Přepeř u Turnova, Jaroslava Dvořáka z Mnichova Hradiště, Gerharda Horniga ze Střelče a Vladimíra Handlíka z Mladé Boleslavi. Slyšeli také tři kompletní audioreportáže a viděli jednu videoreportáž.

Práce jednotlivých týmů zhodnotil historik a knihovník Muzea Mladoboleslavska Jakub Procházka. Vedle zhodnocení věcného – tedy jak se podařilo studentům zachytit příběh, se zaměřil i na formální stránku zpracování. Ať již se to týkalo reportáží či textu scénářů k nim. Celkově práci týmů shrnul takto: „Všechny týmy určitě splnily zadání. Povedlo se jim nejen logicky předat informace, které chtěl pamětník sdělit, ale také je zvládly zařadit do všeobecných historických souvislostí a kontextu.“

Součástí prezentace byly také pozdravy od pamětníků, které byly dopředu předtočeny. Pamětníci se až na jednu výjimku (Vladimír Handlík) prezentace nemohli zúčastnit. Kristina Patočková sdělila svoji životní zkušenost, že až poté, co se vdala, poznala, co je to rodina. A všem vzkázala, ať si váží rodiny (sama několik let strávila v dětském domově). Jaroslav Dvořák vyjádřil naději, že studenti, se kterými natáčel rozhovor, budou pokračovat v seznamování se s osudy lidí ze zaniklých vesnic v oblasti Ralska. Vladimír Handlík akcentoval svoji životní zkušenost, že je důležité se v životě za všech okolností chovat slušně a to dokonce i k nepřátelům.

Za pořádající Post Bellum účastníky prezentace pozdravila vedoucí projektu Příběhy našich sousedů Veronika Stehlíková. Vyzdvihla především odvahu a vytrvalost všech účastníků kteří i v době pandemie a navzdory nepříznivým okolnostem se do projektu zapojili.

Za Muzeum Mladoboleslavska, které bylo partnerem projektu, promluvila ředitelka Kateřina Jeníčková. Vyjádřila vděčnost za spolupráci na projektu, kterou považuje za důležitou pro zaznamenání historie regionu. Přála by si, aby tato spolupráce probíhala i v budoucnosti.

V závěru prezentace promluvila Kateřina Pešatová, vedoucí odboru kultury Středočeského kraje. Konstatovala příjemné překvapení nad úrovní všech prezentací a ocenila glosování práce týmů ze strany historika Jakuba Procházky. Poděkovala Kateřině Jeníčkové za to, že do spolupráce zapojila celý tým muzea včetně pana Handlíka. Ocenila i to, že právě spoluprací na tomto projektu ukázala, že muzeum umí velmi dobře spolupracovat s veřejností.

Vyjádřila se i k finační podpoře Středočeského kraje tomuto projektu v tom smyslu, že mrtvé peníze pomohly oživit příběhy pamětníků a dodala: „Všimla jsem si při této prezentaci, jak všechny práce na projektu bavila.“

Celou prezentaci moderoval koordinátor projektu Michal Šimek. V závěru ocenil vzájemnou spolupráci všech zúčastněných. A poděkoval všem, kteří jakýmkoliv způsobem konání projektu podpořili. Středočeskému kraji za finanční podporu, Muzeu Mladoboleslavska za spolupráci, jmenovitě ředitelce Kateřině Jeníčkové, historikům Václavu Holasovi a Jakubu Procházkovi. Všem týmům a jejich vedoucím za spolupráci a také ředitelům zúčastněných škol za jejich morální podporu práce učitelů a studentů. Mladoboleslavské Obchodní akademii za ochotu umožnit v jejích prostorách konání závěrečné prezentace, byť se tam nakonec nekonala a mladoboleslavskému Signál rádiu za možnost zde natočit rozhlasové reportáže. Poděkování patřilo rovněž partnerům Post Bellum, kteří dlouhodobě podporují jeho práci na tomto projektu – ministerstvu kultury a ministerstvu školství.

Zájemci o bližší seznámení s výsledky práce jednotlivých týmů a s průběhem závěrečné prezentace si mohou otevřít následující odkaz na stránky projektu Příběhy našich sousedů Mladoboleslavsko s výstupy prací studentských týmů.

Michal Šimek – koordinátor projektu
e-mail: michal.simek@postbellum.cz , mob. + 420 608 718 898