Vernisáže projektů Vyprávěj příběhy zaujaly svou nápaditostí a skvělou prezentací

Výsledkem půlročního projektu Vyprávěj příběhy byla výstavy pro rodiče a spolužáky. Žáci ZŠ Zbečník si začátkem listopadu sezvali rodiče a pamětníky po vyučování k sobě do třídy. V zázemí školy žáci a třídní učitelé ve spolupráci s koordinátorkou projektu připravili výstavu obohacenou drobným občerstvením. Několik odvážných jedinců se postavilo před plnou třídu a svůj projekt prezentovali i veřejně. Žáci si zároveň pro rodiče připravili výstavu dobových artefaktů spojených s 20. stoletím, seřazených podle jednotlivých dekád (knihy, rádia, videorekordéry apod.). Závěrem proběhlo shrnutí a poděkování ze strany koordinátorky Andrey Pastuchové a vedoucí vzdělávacích projektů Barbory Quaiserové.

Na ZŠ Hronov proběhla výstava podobným způsobem. Koordinátorka představila rodičům, jak projekt probíhal a ocenila zapojení rodinných příslušníků do projektu. Všechny děti předvedly propracované výstupy a díky projektu prohloubily rodinné vazby napříč generacemi.

Zapojení žáci obdrželi certifikát o absolvování projektu Vyprávěj příběhy a drobný dárek. Celý třídní kolektiv i pedagogové dostali vstupenku do Institutu Paměti Národa v Pardubicích.

Po realizaci výstav jsme poprosili zapojené učitele, aby projekt zhodnotili. Pedagogové ocenili, že většina aktivit šla propojit s běžnou výukou a zároveň jim otevřela spoustu nových témat. Zmínili, že některé aktivity jistě využijí i mimo realizaci projektu. V hodnoceních též zaznělo, že se díky účasti v projektu žáci zlepšili v některých dovednostech, jako např. práce v týmu, vedení diskuze, schopnost dokončit dlouhodobou projektovou práci apod.