Závěrečná prezentace se odehrála formou online výstupů zapojených žáků

Slavnostní závěrečná prezentace projektu v Brně se kvůli epidemiologické situaci raději uskutečnila on-line 22.6.2021 od 14 hodin. Zapojili se učitelé, žáci, pamětníci a zaměstnanci organizace Post Bellum. A také porotci, kteří hodnotili projekt jako nesoutěžní a slovně ohodnotili půlroční práci jednotlivých týmů. Chceme tímto poděkovat statutárnímu městu Brno a Jihomoravskému kraji za finanční podporu a také všem žákům, učitelům i porotcům, kteří museli čelit nelehké situaci, tvořit část projektu online.