Závěrečná prezentace Příběhů našich sousedů v Ostravě-Porubě

„Zatím nejvydařenější ročník.“ Tak komentoval Příběhy našich sousedů v Ostravě-Porubě 2019 Ing. Milan Gregor, vedoucí odboru školství.

Od října do dubna se scházeli žáci z Ostravy-Poruby a společně pracovali na projektu Příběhy našich sousedů. „Letos začínalo osm týmů ze čtyř základních škol,“ řekla Kristýna Koblasová, místní koordinátorka. „Pokoušeli jsme se tentokrát projekt uchopit jinak a hodně jsme se společně scházeli. Pořádali jsme setkání týmů, kde si  děti prošly workshopem Lidi to tak nenechaj, zúčastnily se Dne válečných veteránů či si zahrály scénky ze života pamětníků.“ I díky společně strávenému času vypadala slavnostní závěrečná prezentace spíše jako setkání fanoušků stejného fotbalového týmu, než tvrdý konkurenční boj. Porota (Tom Rett, Kristýna Varnušková, Honza Gavelčík) ale i tak zasedla a ohodnotila ty, kteří věnovali projektu nejvíce svého času a pozornosti.

Na prvním místě se umístila ZŠ Hrdličky s příběhem Edvarda Schiffauera, druhé a třetí místo obsadily týmy ze ZŠ Dětská s příběhy paní pamětnice Ivany Škarvadové a Josefa Neuwirtha. Ceny vítězům předal místostarosta Ing. Martin Tomášek PhD.

„Ráda bych poděkovala všem, kteří vytrvali. Skutečné hrdinství, to není jen rychlé vzplanutí. Ale udržování tak, aby nevyhaslo,“  řekla na závěr koordinátorka projektu Kristýna Koblasová.Děti si za půl roku prošly workshopy v Rádiu Čas, exkurzemi v Archivu bezpečnostních složek, Klementinu a Karolinu. Slavnostně příběh pamětníka představili rodičům, přátelům historie a také zástupcům městského obvodu Ostrava-Poruba, která celý projekt financovala. Co je čeká žáky po prezentaci? „Doufáme, že tím to nekončí a dále se budeme potkávat. Například na výstavě Příběhů našich sousedů 11.května na Běhu pro Paměť národa na Slezskoostravském hradě.“