Projekt Příběhy našich sousedů vyvrcholil v Královéhradeckém kraji při závěrečné prezentaci.

Diváci v aule Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové se v pátek 29.3. 2019 mohli seznámit s příběhy deseti pamětníků, jejichž životní osudy mapovali po více než půl roku studenti středních škol z pěti měst Královéhradeckého kraje (Dobrušky, Hořic, Náchoda, Dvora Králové nad Labem a Hradce Králové). Během soutěžní prezentace projektu studenti pouštěli minutové medailonky pamětníků, které doplnili živým vystoupením. Celkem se projektu zúčastnilo deset studentských týmů po tří až pěti členech.

Odborná porota se sešla ve složení Jaroslav Najbert, historik při Ústavu pro studium totalitních režimů, František Vaníček, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a Adolf Adler, režisér a profesor dokumentární tvorby na FAMU. Nejvíce ocenila práci týmu z Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové, který zpracoval příběh disidenta a chartisty Stanislava Pitaše. Na druhém místě se umístili studenti ze Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, p.s., zaznamenávající osudy Jaromíry Kočnarové, dcery rodiny skrývající během druhé světové války ruské a české partyzány. Třetí místo obsadil tým z Hořického gymnázia, který si za svou pamětnici zvolil atletku a mistryně Evropy v běhu na 1 500 m z roku 1969 Jaroslavu Jehličkovou.

Diváky, pamětníky a studentské týmy přišel pozdravit hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán a ředitel východočeské pobočky Paměti národa Tomáš Heller. Ceny studentům předali náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, ředitelka Centra uměleckých aktivit Impuls Martina Erbsová a děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové František Vaníček.

Koordinátorka projektu Noemi Sáričková děkuje všem učitelům a zapojeným studentům za poctivě odvedenou práci. Všem pamětníkům patří velký dík za ochotu svěřit studentům důležité momenty svého života.