Žáci a studenti z Prahy 9 se rozhodli zachytit vzpomínky pamětníků pomocí audioreportáží a krátkých animovaných filmů.

Ve středu 3. dubna od 17:30 se v obřadní síni vysočanské radnice uskutečnila slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů. Žáci a studenti zde měli možnost představit publiku a porotě příběhy osmi pamětníků, kteří byli svědky důležitých dějinných událostí 20. století.

Do projektu Příběhy našich sousedů, který se na Praze 9 konal letos poprvé, se zapojilo celkem osm týmů ze čtyř základních škol a dvou gymnázií. Pod vedením svých pedagogů zaznamenali pamětnická vyprávění žáci ze ZŠ Litvínovská 500, ZŠ a MŠ Na Balabence, ZŠ Novoborská, ZŠ Špitálská a studenti Gymnázia Českolipská a Gymnázia Špitálská.

Vysočanský projekt byl zajímavý hned v několika ohledech. Mnoho pamětníků si našly týmy samy z okruhu svých známých či příbuzných, přičemž mezi pamětníky se vyskytlo nebývale velké množství těch, kteří už jsou na světě opravdu dlouho a pamatují celou druhou světovou válku. Kromě toho, že se všechny týmy rozhodly využít pro zpracování pamětnických příběhů tvorbu audioreportáže v Českém rozhlase, navíc se týmy z Prahy 9 jako první ze všech zapojily do spolupráce s Aeroškolou, v jejíž ateliéru čtyři z týmů zpracovaly pamětnické příběhy formou krátkého animovaného filmu.

V rámci projektu zpovídaly děti například Miloše Panýra, který vzpomínal na to, jak jako dítě zažil gestapem vedenou bytovou prohlídku, která následovala okamžitě po atentátu na říšského kancléře Heydricha. Dlouholetý skaut Petr Maišaidr poutavě vyprávěl o tom, jak v srpnu 68 nasedl spolu s dalšími lidmi do mlékařského vozu a vydal se pomáhat zraněným na Václavské náměstí. Bývalá pedagožka Dagmar Ryčlová mimo jiné pobavila děti historkou o tom, jak jednotky VB omylem rozehnaly během Palachova týdne vodními děly hlouček rodičů čekajících u školy na děti, které se vracely z lyžařského kurzu. Prostřednictvím naslouchání životním příběhů tak mohly děti navštívit důležité milníky našich dějin a podívat se na ně očima těch, co je skutečně zažili.

Slavnostním večerem nás velmi příjemně provedla moderátorka Františka Hejduková. Přítomni byli kromě žáků, pedagogů a ředitelů zapojených škol také zástupci z vedení MČ Prahy 9 a společnosti Post Bellum, téměř všichni pamětníci a také mnoho diváků z řad veřejnosti. Kapacita obřadní síně byla zcela zaplněna. Výstupy týmů byly skvěle připravené, ozvláštněné poutavými prezentacemi, divadelními scénkami, rekvizitami, obrázky či animacemi. Odborná porota ve složení Tomáš Kalina (historik), Ondřej Suchan (žurnalista) a Radka Dvořáková (pedagog) posoudila jednak zpracované výstupy dokumentaristických týmů a dále jejich prezentace před publikem a nakonec ocenila tři nejzdařilejší projekty.

Na třetím místě se umístil tým z Gymnázia Českolipská pod vedením paní profesorky Holejšovské, který zpracoval příběh Zdenky Wittmayerové, na druhém místě tým ze ZŠ Špitálská pod vedením paní učitelky Voděrové, jehož pamětníkem byl Miroslav Bouček, a nakonec na místě prvním tým ze ZŠ a MŠ Na Balabence pod vedením paní učitelky Prachařové s příběhem Miloše Panýra. Obdiv si však zaslouží všechny zapojené týmy, jejich výstupy rozhodně stojí za pozornost.

Děkujeme MČ Prahy 9, která projekt financovala a všem milým sponzorům (Divadlu Gong, Galerii hlavního města Prahy, vydavatelství moderních společenských her Mindok, lezeckému areálu Big Wall, grafickému studiu Voala, kavárně Kafe Pragovka a společensky užitečnému divadlu Krutému krtkovi), kteří věnovali dárky a poukazy pro zapojené týmy. Reportáže a animace mladých dokumentaristů jsou k vidění na našich stránkách Příběhů našich sousedů.