Semilská závěrečná prezentace si získala velký divácký ohlas

Dne 30.5.2018 se v semilském kině Jitřenka odehrála slavnostní závěrečná prezentace již počtvrté. Celým odpolednem nás provázeli loňští účastníci projektu Julie Dvořáková a Jakub Vít.
Žákovské týmy měly opět za úkol přestavit ve 3-4 minutách své zkušenosti s projektem a příběh svého pamětníka. Výstupy dětí byly skvěle připravené a velmi nápadité – jedna prezentace byla například doplněna o osu pamětníkova života ztvárněnou na papíru přes celé pódium, další tým zaujal promítanými fotografiemi a animacemi, které běžely na pozadí sborově přednášené autorské básně o pamětníkovi, velice poetická byla prezentace skládající se z přednesu vzpomínek pamětníka za doprovodu netradičního strunného nástroje a i další prezentace byly nesmírně zajímavé.

Slavnostního odpoledne se kromě žáků, pedagogů a ředitelů zapojených škol zúčastnili zástupci z vedení města Semily a společnosti Post Bellum, téměř všichni pamětníci a také mnoho diváků z řad veřejnosti. Kapacita kina byla zcela naplněna. Odborná porota, složená z historika Pavla Jakubce, pedagožky Marcely Matějcové a žurnalistky Petry Luňákové na základě celkového součtu bodů (za práci v průběhu celého projektu a za závěrečnou prezentaci) vybrala tři týmy, které se podle jejího názoru svého úkolu zhostily nejlépe.
1.místo obsadil tým z Waldorfské základní školy pod vedením pana učitelky Jany Mejsnarové s příběhem Jana Bayera
2. místo obsadil tým ze ZŠ Dr. Františka Ladislava Riegra pod vedením paní učitelky Jany Hejdukové s příběhem Josefa Zdražila
3. místo obsadil tým ZŠ Dr. Františka Ladislava Riegra pod vedením paní učitelky Denisy Šimonové s příběhem Miloše Kvapila
Rozhodování však bylo těžké a i ostatní týmy odvedly skvělou práci a zaslouží si velký obdiv.

O hudební vystoupení se postarala Pavla Bartoňová a Lea Murbach. Děkujeme Městu Semily, které projekt financovalo a našim milým sponzorům, kteří zajistili dárky a poukazy pro týmy – Kinu Jitřenka, Čajovně u Robinsona, vydavatelství her Mindok, Knihkupectví Křižovatka a Escape Semily. Velký dík také patří jídelně ZŠ Dr. Františka Ladislava Riegra, která připravila naprosto úžasný raut.Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli! Zároveň všechny zveme na promítání výstupů jednotlivých týmů do Čajovny u Robinsona 20.6.2018 v 17:30. Přeci jen je větší zážitek si pouštět audio a video reportáže společně a popíjet u toho skvělý čaj, než sedět každý sám doma u počítače….