V pondělní 29. 5. 2023 jste v nádherném odpoledni v Nymburce mohli jít třeba sportovat podél Labe, procházet se na sluníčku a dát si zmrzlinu, a nebo zajít do kina Sokol a shlédnout závěrečné prezentace žáků a studentů nymburských a poděbradských škol v rámci projektu Příběhy našich sousedů.

Týmy žáků ze ZŠ V. Havla a ZŠ TGM z Poděbrad, ZŠ Tyršova z Nymburka a studentů Gymnázia B. Hrabala z Nymburka připravily pro všechny zúčastněné nezapomenutelné pásmo, které představilo výstupy jejich půlroční intenzivní práce.

Zástupci pořádajících měst,  Post Bellum, pamětníci a jejich rodiny, pedagogové, spolužáci, rodiče i široká veřejnost se dozvěděli,  proč se na výstupy na našich stránkách podívat, co se tam nevešlo i to, co si z projektu žáci a studenti odnášejí pro sebe.

Nymburk se projektu účastnil úplně poprvé, Poděbrady jsou již matadorem. V kině ale nebyl žádný rozdíl vidět. Všechny týmy předvedly báječné prezentace. Smáli jsme se, byli dojatí, žasli nad jejich kreativitou, byli vtaženi do osudů pamětníků třeba při divadelní scénce. Odpolednem provázel Jan Červinka z Městské knihovny Nymburk, o občerstvení se starali studenti z Gymnázia Bohumila Hrabala, výtěžek prodeje dobrot z DofE Bufetíku darovali Paměti národa.

V průběhu prací na projektu vznikl na ZŠ Tyršova v Nymburce amatérský Film o filmu, dokument o zákulisí Příběhů našich sousedů. Publikum Kina Sokol tedy mělo naprosto jedinečnou možnost zjistit, jak krok za krokem projekt probíhá. Od setkání na motivační hodině, vytvoření týmů, výběru pamětníků, workshopech k natáčení rozhovoru k práci na výstupech a jejich ladění s odbornými lektory. 

Ačkoliv je projekt nesoutěžní, důležitou součástí odpoledne byla pro zapojené týmy také možnost získat zpětnou vazbu od odborné poroty. Ta se skládala z novinářky Moniky Langrové, Janiny Kutíkové z Městské knihovny Nymburk a Pavla Fojtíka z Polabského muzea. Ti vyzdvihli práce všech týmů, ocenili jejich jedinečný pohled na vyprávění, které vzniklo z rozhovoru s pamětníky a velmi kreativní zpracování v podobě audio, video nebo animované reportáže. Pavel Fojtík například cení, že: „přesnými cílenými otázkami rozkrývají i úvahy pamětnice. Zejména úvaha o strachu z režimu v časech normalizace nutí každého k zamyšlení, jak by se i on sám zachoval, kdyby měl řešit podobné životní výzvy. Pamětnice nejen studenty naučila, že hrdina nemusí být vždy vidět a slyšet.“ Od Moniky Langrové zase k práci týmu ze ZŠ TGM zaznívá: „výborný nápad s vizuálem, doplněný skvělým mluveným slovem pamětníka, pan Exner má opravdu vypravěčský dar, který je v reportáži vytěžen na maximum, výborný projev dívky – skvěle se s výpovědí dopňuje.“.Janina Kutíková oceňuje výbornou historickou orientaci a zasazování příběhů do kontextu u všech zapojených týmů. 

Malou ochutnávku atmosféry přinášíme ve fotografiích od Marka Velechovského ze Tyršova Nymburk a Davida Růžičky. Za podporu děkujeme Zmrzlinárna Nymburk a Crystal Bohemia, kteří věnovali nádherné broušené vázičky pro pamětníky a učitele.

Foto popisky (písmena MV = autor foto Marek Velechovský, DR = autor foto David Růžička)