Ve čtvrtek 7. 10. se v sále Úřadu městyse Velké Poříčí uskutečnila závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů.

Ve Velkém Poříčí se sešlo pět žákovských týmů ze základních škol Červený Kostelec, Česká Skalice, Velké Poříčí, Hronov, Machov, pamětníci a zástupci měst, městysů a zapojených škol. Hlavními postavami byli jako vždy pamětníci, v našem případě paní Renata Štěpánková v doprovodu pánů Antonína Burdycha, Jiřího Kristy, Ladislava Havrdy a Jana Stieranda. I přes všechny komplikace a výzvy letošního ruku žáci svojí práci dotáhli do konce a vzniklo pět video reportáží. Všechny týmy pod vedením pedagogů Martina Vancla, Milana Horkého, Gabriely Hurdálkové, Lucii Zelené, Lenky Fridrichové a Petry Řehounkové Bornové, natočily zajímavé příběhy 20. století a pomohly nám tak uchovat vzpomínky a část minulosti, na kterou nesmíme zapomínat.

Tým ze ZŠ Červený Kostelec pro nás objevil životní příběh Jana Stieranda, který byl německého původu a měl být v roce 1945 odsunut z Československa. Tým ze ZŠ Česká Skalice nám představil pana Ladislava Havrdu pamětníka událostí roku 1968. Cenu Jana Evangelisty Purkyně získala za svou celoživotní práci mikrobioložka Renata Štěpánková a její příběh nám představil tým ze ZŠ Velkého Poříčí. Tým ze ZŠ Hronov zmapoval dramatické události v Horním Kostelci, kde roku 1942 rodina Antonína Burdycha poskytla poslední úkryt radiotelegrafistovi skupiny Silver A Jiřímu Potůčkovi, který byl v té době členem paravýsadku, který měl na svědomí atentát na Reinharda Heydricha. Poslední tým ze ZŠ Machova nám představil příběh Jiřího Kristy, který se aktivně zapojil do událostí a dění v roce 1989. V Bezděkově založil OF se stejně smýšlejícími občany obce. Stal se mluvčím a plný nadšení se vrhl do politického dění. Žáci velice ocenili vstřícnost a ochotu pamětníků vyprávět své životní příběhy.

Odborná porota ve složení Jana Notková (pedagožka), Dana Rollerová (historička) a Hana Stoklasová (novinářka) zhodnotila práci týmů a předala písemnou zpětnou vazbu. Celou prezentací prováděl moderátor Pavel Rejchrt.

Veliké poděkování patří za finanční podporu městům Červený Kostelec, Česká Skalice, Hronov, městysům Velké
Poříčí, Machov, MAS Stolové hory a MAS mezi Úpou a Metují. Projekt byl finančně podpořen v rámci financování EU – Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009163