Závěrečná video prezentace projektu Příběhy našich sousedů - Česká Třebová a Ústí nad Orlicí

Celkem pět škol z Ústí nad Orlicí a České Třebové se zapojilo do projektu Příběhy našich sousedů ve školním roce 2019/2020. Jmenovitě se jednalo o ZŠ Třebovskou, ZŠ Bratří Čapků z Ústí nad Orlicí a ZŠ Ústeckou, ZŠ Habrmanovu a ZŠ Nádražní z České Třebové.
Závěrečná prezentace, na které by žáci představili své projekty veřejnosti, se bohužel z důvodu pandemie koronaviru nemohla uskutečnit. Hledali jsme proto způsob, jak žákům takový zážitek vynahradit. Výsledkem je video, ve kterém někteří žáci představují nejen své pamětníky, ale také sebe a vyprávějí o různých situacích, které v čase projektu zažívali. Žáků jsme se zeptali také na to, zdali jsou s výsledky své práce spokojení, co nového se naučili a zdali by projektu zúčastnili znovu.
Projekt Příběhy našich sousedů se navíc kvůli zavřeným školám distanční výuce přesunul do on-line prostředí. Někteří žáci tak byli nejen workshopům, ale také samotnému natáčení pamětníků přítomni pouze přes obrazovku počítače. Navzdory ztíženým podmínkám se jim podařilo vytvořit rozhlasové reportáže a videodokument.
Žákům a pamětníkům tak patří velký obdiv za to, že se nezalekli nastalé situace, kdy byla nuceni zůstat doma, a projekt dokončili. Tímto závěrečným shrnutím chceme vyjádřit také velké poděkování pedagogům, kteří byli žákům po celou dobu projektu velkou oporou.
Projekt byl realizován díky finanční podpoře města Ústí nad Orlicí a Česká Třebová za což jim patří velký dík.