Již počtvrté ožily díky dětem příběhy pamětníků na Broumovsku

Ve čtvrtek 30. září se podařilo ukončit čtvrtý ročník projektu Příběhy našich sousedů na Broumovsku. Průběh byl tentokrát vlivem pandemie Covid-19 plný úskalí a nových pravidel, proto trval déle než předcházející ročníky. Projekt, který finančně podpořila města Broumov, Police nad Metují, Teplice nad Metují, ale také poprvé MAS Broumovsko a MAS Stolové hory přinesl pět nových zpracovaných příběhů.

Na závěrečné prezentaci Příběhů našich sousedů v sále Dřevník broumovského kláštera Žáci a studenti ze ZŠ a MŠ v Teplicích nad Metují, ZŠ v Polici nad Metují, ZŠ Hradební a ZŠ Masarykovy v Broumově, Gymnázia Broumov a ZUŠ v Polici nad Metují, předvedli publiku své audio a video nahrávky pamětníků, ale představili také způsob, jak nahrávky v době pandemie vznikaly. Poprvé nebyl projekt soutěžní. Na Broumovsku natáčí příběhy týmy z různých měst a mezi jednotlivými žáky a studenty jsou rozdíly věkové a liší se také zkušenostmi v zacházení s kamerou nebo střihem nahrávky. Od jara do podzimu 2021 vznikly nové tři rozhlasové reportáže a dvě video reportáže.

Žáci ZUŠ v Polici nad Metují zpovídali výtvarníka Jiřího Samka, zakladatele speciální grafické techniky „hlubotisk z lina“, jehož díla jsou zastoupena v mnoha grafických sbírkách předních galerií a muzeí doma i v zahraničí. Studenti broumovského gymnázia zpracovali příběh Manfréda Koláčného, místního pamětníka, který se narodil do nejtěžších bojů 2. světové války a který studentům na diktafon vyprávěl o odsunu a těžkých poválečných letech. Svůj životní příběh vyprávěla žákům také Alena Fiedlerová z Teplic nad Metují, která barvitě popsala změny, kterými prošlo město po válce. Pan Břetislav Středa vzpomínal na své dětství a nelehkou poválečnou dobu, kdy byl totálně nasazen na stavbě železnice z Náchoda – Bělovsi do Chudoby, na ruské a židovské ženy, které pracovaly spolu s ním a také na pochod zubožených ruských válečných zajatců. Vyprávění pamětnice Krystýny Dostálové natočil druhý tým Gymnázia Broumov. Trefný komentář k nahrávce paní Dostálové nám pověděl student Saša: „Krystýna Dostálová vyprávěla o tom, jak složité bylo hledat řešení budoucnosti po válce, a jak podobně složité byly osudy těch, kteří museli ze zdejšího kraje nedobrovolně odejít, stejně jako těch, kteří na jejich místa nedobrovolně přišli.“ Krystýna Dostálová vyprávěla o odsunu a poválečných letech.

 

Všechny týmy pod vedením pedagogů Vladimíra Berana, Marie Hornychové, Kateřiny Šrůtkové, Šárky Rambouskové a Jindřišky Vašákové natočily zajímavé příběhy 20. století a pomohly nám tak uchovat vzpomínky a část minulosti, na kterou nesmíme zapomenout.