Závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů Mladoboleslavsko se uskutečnila v pondělí 18. března v zaplněné aule Obchodní akademie v Mladé Boleslavi.

Osm školních týmů ze základních a středních škol z Mladé Boleslavi a Mnichova Hradiště představilo svého pamětníka svými slovy a promítnutými fotografiemi, bylo puštěno sedm audioreportáží a jedna videoreportáž.  Návštěvníci díky prezentaci týmů prožívali události 2. světové války, dobu nesvobody po Únoru 1948 i sovětskou okupaci v srpnu 1968 a její důsledky.  

Tým z boleslavské Střední zdravotnické školy vyprávěl o celoživotní sokolce Václavě Buriánové z Benátek nad Jizerou, která se kvůli šíření textu „Studentské rezoluce“ dostala v roce 1957 na tři měsíce do vězení. Tým mladoboleslavské 5. ZŠ originálním způsobem spojeným s prezentací namalovaných obrazů popsal osudy Miroslava Čubana, který prožil bombardování Mladé Boleslavi v květnu 1945 a sovětskou okupaci v srpnu 1968. Studenti gymnázia v Mnichově Hradišti na příběhu technika a spisovatele Libora Hőrbeho připomněli, že aktivity v době listopadu 1989 nebyly bez rizika. Tým z Masarykovy ZŠ v Debří vylíčil osudy Marie Janouškové z Hrdlořez na konci 2. světové války. Jejího souseda Němci zastřelili a její rodina se před vojáky dva dny schovávala ve sklepě.  

Tým boleslavského Pekařova gymnázia prostřednictvím skvěle zpracované videoreportáže připomněl osudy Milana Klipce, kterému slibně se rozvíjející zpěváckou a hereckou kariéru v pražském divadle Rokoko zastavila normalizace. Tým z mladoboleslavské 4. ZŠ představil bývalého stíhacího pilota Emila Přádného, který v květnu 1945 zažil bombardování Mladé Boleslavi a byl svědkem zastřelení třináctileté školačky Mileny Hážové. Další tým z téže školy vyprávěl o Marii Puldové, jejíž tatínek byl  popraven za svoji účast v protinacistickém odboji. Studenti boleslavského Osmiletého gymnázia představili paní Luci Veselou, kterou přežila pád sovětské stíhačky přímo na náves v Čisté v červnu roku 1983. 

Přítomni byli i pamětníci a jejich příbuzní. Každý tým svému pamětníkovi poděkoval a předal mu kytici. Za Post Bellum pozdravil přítomné Petr Uhrík, vedoucí rozvoje vzdělávacích programů. Akci navštívil rovněž zastupitel Středočeského kraje Ondřej Lochman.  

Přestože je tento projekt nesoutěžní a neurčovalo se pořadí, dvoučlenná porota (novinářka Zuzana Zelenková se pro nemoc omluvila) dala týmům zpětnou vazbu. Pedagožka Alžběta Sakařová z Podještědského gymnázia v Liberci i historik Muzea Mladoboleslavska Jakub Procházka ocenili práci všech týmů. 

Nechybělo ani poděkování pedagogům – vedoucím týmů. Ředitelka mnichovohradišťského gymnázia Lenka Sosnovcová při něm zdůraznila záslužnost této aktivity, kterou žáci i učitelé dělají ve svém volném čase.

Při prezentaci vládla dobrá atmosféra, kterou podpořil svým moderováním Luboš Dvořák ze Signál rádia v Mladé Boleslavi. Poděkování patří i ředitelce Obchodní akademie paní Renátě Vícové, která v prostorách auly umožnila konání této akce. V závěru nezbývá než poděkovat městu Mladá Boleslav a Středočeskému kraji, kteří projekt Příběhy našich sousedů finančně podpořili.

Zájemci si mohou výsledky práce jednotlivých týmů prohlédnout, poslechnout a zhlédnout po rozkliknutí následujícího odkazu: 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/mladoboleslavsko/mladoboleslavsko-2023-2024/