Projekt Příběhy našich sousedů v Mladé Boleslavi vyvrcholil při závěrečné prezentaci

Projekt Příběhy našich sousedů v Mladé Boleslavi zná od závěrečné prezentace konané ve středu 27. března 2019 v aule obchodní akademie své vítěze. V kategorii středních škol se jím ze tří zúčastněných stal tým obchodní akademie, který zpracoval životní příběh Jana Jelínka. V kategorii základních škol se umístil mezi pěti účastníky jako první tým mladoboleslavské 2. ZŠ s příběhem Jiřího Krouského. V kategorii základních škol byl vyhlášen i tým na druhém místě. Jsou to mladí dokumentaristé ze 7. ZŠ, kteří zpracovali osudy Václava Kuntoše.

Odborná porota ve složení publicista Bohumil Horáček, učitel dějepisu Radek Kotlaba a historik Pavel Sosnovec hodnotila výsledky půlroční práce jednotlivých týmů zveřejněných na webu projektu a také úroveň a přesvědčivost vystoupení mladých historiků a publicistů přímo na prezentaci před očima veřejnosti. Do projektu se v osmi týmech zapojilo 31 žáků a studentů ze šesti mladoboleslavských základních a středních škol. Před zájemci z řad veřejnosti v počtu kolem 150 lidí prezentovali své pamětníky.

Prezentující i diváky přišli pozdravit a povzbudit náměstci mladoboleslavského primátora Daniel Marek a Miroslava Kašpárková. „Rád vzpomínám na vyprávění svých dědečků a babiček o legionářích, druhé světové válce nebo okupaci v srpnu 1968. Přenáším to na své vnuky,“ zdůraznil Marek ve svém pozdravu důležitost zachycení životních osudů těch, co pamatují dřívější doby. Aktivity jednotlivých týmů ocenila rovněž zástupkyně odboru školství Středočeského kraje Blanka Troníčková. Vedoucí rozvoje vzdělávacích projektů pořádající organizace Post Bellum Věra Tůmová ještě před zahájením prezentací ocenila práci všech týmů, když řekla: „Tento projekt je soutěžní. Bez ohledu na to, kdo vyhraje, jste už nyní všichni vítězi. Protože jste se nebáli do toho jít.“

Žáci a studenti ze šesti mladoboleslavských základních a středních škol (2. ZŠ, 4. ZŠ, 7. ZŠ, obchodní akademie, střední zdravotnická škola a Pekařovo gymnázium) představili přítomným obrazem i slovem osm pamětníků. Jan Jelínek se se svým bratrem a maminkou ukrývali po celou válku u dědečka, aby nemuseli odjet do Terezína. Ariana Petrová se se sourozenci ocitla v dětském domově poté, co jejího tatínka – profesora mladoboleslavského gymnázia – v roce 1950 vyhodili a maminku zavřeli do kriminálu. Jiřího Krouský poznal na vlastní kůži vystěhování z rodného statku, ale také solidaritu a přátelství lidí ze sousední vsi. Jaroslav Horáček, Václav Kuntoš, Karel Šulc a František Staněk osobně a velmi zblízka pozorovali průběh sovětské okupace a její následky. Jaroslav Šebek se nevzdal a s kamarády zůstali věrni ideálům skautingu i v době normalizace. Po každé prezentaci všichni členové týmů obdrželi drobné dárky a osobně svým pamětníkům poděkovali a předali kytici.

Pořadatelé a podporovatelé tohoto projektu nezapomněli ani na pedagogy – vedoucí týmů. Osobně jim přišel poděkovat vedoucí odboru školství Petr Dostál. Zdůraznil přitom důležitost tohoto projektu jako součásti vzdělávání. I učitelé obdrželi drobné dárky jako výraz ocenění jejich nelehké práce. K dobré atmosféře akce přispělo několik dalších faktorů. Jednak hudební vystoupení studentek hostitelské obchodní akademie a v neposlední řadě i účast několika pamětníků z dřívějších ročníků. Pro všechny to byl jasný signál, že tento projekt má smysl. Ti, kterých se týká, jeho konání oceňují a rádi se vracejí. A nesmíme zapomenout ani na bravurní a vtipné vystupování moderátora Luboše Dvořáka. Ten o projektu ví mnohé nejen z moderování minulých ročníků. Všechny rozhlasové reportáže v rámci boleslavského projektu se již podruhé stříhaly v Signál rádiu v Mladé Boleslavi, jehož je programovým ředitelem.

Projekt Příběhy našich sousedů se do Mladé Boleslavi vrátil po dvou letech. Zajistila jej o.p.s. Post Bellum za finanční podpory města Mladá Boleslav a Středočeského kraje. Ceny pro vítěze a další drobné dárky pro všechny zúčastněné věnovali: město Mladá Boleslav, Infocentrum Mladá Boleslav, Městské divadlo Mladá Boleslav, Dům dětí a mládeže Mladá Boleslav, Foto Staněk, město Mělník (publikace o Janu Palachovi) a Post Bellum.

 

Záznam za slavnostního odpoledne pořídila regionální televize 1. Boleslavská.