Příběhy sousedů zaplnily kino v Litomyšli

Druhá světová válka, politické procesy 50. let a kolektivizace, ale také doba relativně nedávná a události roku 1989. To jsou témata, která provázela devět žákovských týmů ze tří litomyšlských a jedné českotřebovské základní školy uplynulé školní pololetí.

Zapojily se totiž do projektu Příběhy našich sousedů, který realizuje Post Bellum, a to díky finanční podpoře města Litomyšl z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II a města Česká Třebová.

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II“ je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města, reg. Číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008614.

Snažení týmů vyvrcholilo ve středu 26. června, kdy se uskutečnil závěrečný večer projektu Příběhy našich sousedů. Celkem třiatřicet dětí zde plnému kinu předvedlo svá vynikající představení. Večerem provázel litomyšlský místostarosta Radomil Kašpar a svou hrou na akordeon ho zpestřil mladý nadějný hudebník Tomáš Benedikt Sršeň, který má ve svých třinácti letech za sebou již koncerty s operními hvězdami.

Při svých vystoupeních se zapotily nejen děti, ale horko bylo díky tropickým teplotám všem. Hrálo se divadlo, z pódia se linula hudba a publikum dokonce odpovídalo na kvízové otázky. Porota ve složení Renata Kmošková (muzejní pedagožka), Martin Boštík (historik) a předseda poroty Jiří Šmeral (novinář a historik) měli nelehký úkol vybrat tři nejlepší zpracování pamětnických příběhů.

Jako první vystoupili se svou prezentací žáci ZŠ Zámecká, kteří převyprávěli vzpomínky Václava Jozefyho na odsouzení v monstrprocesu s rektorem Stříteským a na jeho následné věznění. Příběh Václava Kodytka o otci Vojtěchovi, který za války skrýval Banderovce a později byl vyslýchán, zpracoval tým ze stejné školy. Vyprávění Vojtěcha Stříteského o jeho dětství a listopadových událostech originálně uchopil tým ze ZŠ T. G. Masaryka, který proměnil podium v hospodu a své představení doprovodil povedeným komiksem. Děti ze ZŠ Nádražní v České Třebové s velkým zapálením seznámili diváky s příběhem Oldřicha Gregara, který vzpomínal na druhou světovou válku. Jako další vystoupil tým ze ZŠ T. G. Masaryka, který za zvuku kytary a zpěvu písně Karla Kryla převyprávěl vzpomínky Jitky Coufalové na zavraždění mladého chlapce okupačními vojsky v roce 1968.

Následující tým ze ZŠ U Školek v šusťákových soupravách a plísňových kalhotách představil v divadelní scénce život běžného občana za socialismu a posléze i příběh Františka Zemana, který v Litomyšli v roce 1989 organizoval demonstrace. Období druhé světové války se věnovalo představení žákovského týmu ze ZŠ Zámecká. Jejich pamětnice Božena Skálová vzpomínala nejen na svoji židovskou kamarádku, ale i na emigraci svého bratra a syna. Jako předposlední vystoupil tým ZŠ Zámecká s originálně pojatou prezentací příběhu Ladislava Tměje formou kvízu pro publikum. Následující tým ze stejné školy uzavřel svou prezentací sérii vystoupení – ve sportovních dresech žáci doslova přiběhli představit publiku příběh znárodnění rodinné firmy Františka Vajraucha.

Nejvíce se porotě líbilo zpracování příběhu Františka Zemana žáky ZŠ U Školek. Na druhém místě se umístil tým ZŠ T. G. Masaryka se zpracovaným vyprávěním Jitky Coufalové. Třetí místo získal tým ZŠ Zámecká, který zpracoval příběh Ladislava Tměje.

Vítězné týmy si odnesly ceny od města Litomyšl a Česká Třebová, motokárové A-kart Areny a společností Mindok, které převzaly z rukou vedoucí odboru školství Milady Nádvorníkové, starostky České Třebové Magdaleny Peterkové a litomyšlského starosty Daniela Brýdla.

S prázdnou ale neodešly ani ostatní týmy – všem žákům věnovaly ceny města Litomyšl a Česká Třebová a Post Bellum.