Humpolečtí studenti poznávali příběhy svých o několik generací starších sousedů

V sále kina Humpolec se v pátek 25. října 2019 sešlo téměř sto diváků, kteří mohli na vlastní oči zhodnotit, jak se žákům zapojeným do projektu Příběhy našich sousedů podařilo vyprávět příběhy pamětníků z Humpolce a okolí. Celou slavností provázela diváky Aneta Slavíková a o hudební doprovod se postaral saxofonista Miroslav Bleha.

Město Humpolec se rozhodlo vstoupit do projektu Příběhy našich sousedů v rámci kampaně Nezapomeňme, která se pojí s výročím 30 let od sametové revoluce. Díky tomu byl historicky první ročník projektu zahájen nestandardně na jaře a vyvrcholil slavnostní prezentací až v říjnu. Celkem se do projektu zapojilo dvacet žáků ze dvou základních škol a gymnázia. Většina týmů měla situaci komplikovanou tím, že se po letních prázdninách z jejich členů stali středoškoláci.

Většina vzpomínek pamětníků se vázala na události spojené s druhou světovou válkou a hlavně s odsunem německých vojsk. Dozvěděli jsme se, odkud byli transportováni židé do koncentračních táborů, o zcela zbytečných lidských obětech na životech u Vitic a v Květinově, ale také to, jak ranění ruští vojáci z oken nemocnice stříleli utíkající Němce „jako kočky“. Zajímavý byl příběh občanské statečnosti četníka z Lipnice nad Sázavou, smutné pak vyprávění o mstě členů komunistické strany na „vesnických boháčích“ a zemědělců odmítajících vstup do JZD. Odborná porota ve složení Jana Uttendorfská, Marie Vincencová a Vladimír Staněk hodnotila jak výstupy práce žáků, které jsou dostupné na internetových stránkách projektu, tak jejich projev při samotné prezentaci. Hodnocení bylo obtížné, protože všichni zúčastnění pracovali s obdivuhodným nasazením a snahou a rozdíly byly minimální. Vítězi se stali žáci ze základní školy Hálkova pod vedením pana učitele Tomáše Jůzla, kteří vyprávěli příběh Josefa Fialky. Přednesli vlastní báseň o panu Fialkovi a zazpívali píseň Modlitba pro Martu.

Velký dík patří městu Humpolec za finanční podporu a dále sponzorům akce, kterými bylo kino Humpolec, kavárna U Janičky, technické služby města Humpolec a firma Mindok.