I přes vysoké letní teploty se ve úterý 25. června uskutečnila závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů v Brně

Životní osudy pamětníků prezentovalo celkem sedmnáct týmů z Brna a Bučovic v prostorách brněnského Impact Hubu. Prezentace se zdaleka neodehrávaly jen na plátně, ale i před ním, a to velmi různorodými a zajímavými formami. Nechybělo tak divadelní představení, fiktivní deník či malý cestopis z navštívených míst v rámci projektu. Porotu nejvíce zaujala prezentace příběhu Zory Trňáčkové, která se celý život věnovala archeologii a dodnes je velmi aktivní seniorkou. Její příběh představil tým Masarykovy základní školy (ZŠ Kamenačky). Na druhém místě se umístili žáci ZŠ Horníkova, kteří velmi efektivně zpracovali příběh paní Jaroslavy Kvardové. Třetí místo pak obsadila prezentace vzpomínek pana Petra Kopečného z dílny ZŠ Kneslova.

Všechny týmy si zaslouží velký obdiv nejen za vysokou kvalitu zpracovaných prezentací, ale i za velké nadšení, se kterým se projektu věnovaly celé pololetí. Velký dík tak patří nejen pamětníkům, ale i školám ZŠ Horníkova, ZŠ Gajdošova, ZŠ Kamenačky, ZŠ Labská, ZŠ Jana Babáka, ZŠ Sirotkova, ZŠ Novolíšeňská, ZŠ Krásného, ZŠ Řehořova, ZŠ Kneslova. Porota měla tento ročník opravdu velmi těžké rozhodování a roli mnohdy hrály jednotlivé body. Vítězi jsou ale všichni zúčastnění žáci, kteří dokázali, že umí spolupracovat, velmi kvalitně zpracovat vyprávění pamětníků a nebojí se inovativních přístupů.