Osudy pamětníků z Kralupska představili žáci základních škol a gymnázia v sále Velvarské Záložny

Ve středu 27. 3. proběhlo v krásně zrekonstruovaném a zcela zaplněném sále velvarské Záložny slavnostní zakončení projektu Příběhy našich sousedů, do kterého se v letošním ročníku zapojilo pět týmů ze zakladních škol a gymnázia na Kralupsku.

Slavnostní akci zahájil orchestr velvarské ZUŠ a její žáci a učitelé se postarali o překrásné hudební či taneční vstupy mezi jednotlivými částmi večera, kterým elegantně a nenuceně provázela Veronika Elznicová.

Na úvod všechny přítomné pozdravil zástupce Post Bellum Petr Uhrík. Poté krátce promluvili i představitelé zúčastněných měst – paní starostka Libčic n. Vlt. , starosta Velvar Radim Wolák, místostarosta Kralup n. Vlt. Petr Holeček a veltruský starosta Filip Volák.

Poté už patřilo pódium jednotlivým týmům a jejich prezentacím, které vždy vyvrcholily představením výsledné reportáže ze života pamětníků – letos to byly dvě audioreportáže, jeden animovaný filmík a dva komiksy.

Žákovské týmy se postupně vystřídaly na pódiu, aby divákům co nejzajímavěji představily životní příběhy svých pamětníků. Jednotlivé týmy přistoupily k tomuto úkolu různě.
Tým ze ZŠ Karla Hašlera v Libčicích nad Vltavou představil život známého novináře, nyní vášnivého genealoga, Petra Schönfelda powerpointovou prezentací, žáci kralupské ZŠ V. Havla vyprávěli pomocí osobních zážitků s pamětníkem(je to dědeček jedné z dívek) a fotografií příběh pana Miloše Šťastného. Nadšený zpěv a tanec chlapců a dívek ze ZŠ Veltrusy všechny zcela vtáhl do aktivního života dobrovolného hasiče Václava Klofáta a tým byl odměněn zaslouženým potleskem. Do až neuvěřitelného příběhu židovské rodiny pana Davida Haase nás velmi citlivě vtáhl tým místní ZŠ Velvary. A večer vyvrcholil lehce zdramatizovaným ztvárněním životní cesty v pravdě pana Zdeňka Weitosche, a nejž se líbezně a s vtipem postaraly studentky Dvořákova gymnázia v Kralupech nad Vltavou.

Všechna vystoupení pozorně sledovala tříčlenná porota ve složení Simona Dudman (učitelka ZŠ Movere, ZŠ Heuréka)), Martin Rumler (šéfeditor středočeského Deníku) a Petr Bednařík (historik FSV UK Praha). Po krátké poradě její členové vystoupili na pódium a mile zhodnotili shlédnuté prezentace, vystihli jejich přednosti a vyzvali jejich aktéry k následné individuální podrobnější debatě.

Poděkování všem pamětníkům, paním učitelkám, které celý půlrok týmy vedly, předáním dárečků od sponzorů a společnou fotografií všech účastníků letošního projektu skončila oficiální část akce – ještě dlouho ale probíhalo fotografování a neformální povídání u výborného občerstvení v přilehlé kavárné a foyer sálu. K dotvoření příjemné atmosféry pomohla hudební improvizace pana Jana Buňaty.

Velké díky za finanční i osobní podporu patří městům Velvary, Kralupy nad Vltavou, Veltrusy, Libčice nad Vltavou a Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia.
O občerstvení se postarali zaměstnanci Velvarské Záložny. Za květiny, věcné dárky i další podporu děkujeme Městu Velvary, Kytkám od Pepy, Květinářství Velvary, KaSS Vltava Kralupy, zámku Veltrusy, Mlékárně Kunín, Perníkáče a pekařství Alidort.

Výstupy z práce jednotlivých týmů můžete najít na
https://www.pribehynasichsousedu.cz/kralupsko/kralupsko-2023-2024/