Třicet žáků základních škol a jednoho gymnázia z Liberecka nám v úterý 21. března 2023 představilo příběhy svých šesti pamětníků.

Šest žákovských týmů ze šesti škol a pěti měst a obcí začali na projektu pracovat v září 2022, prezentovaly tedy výsledky své půlroční práce. V rámci širšího regionu Liberecka se jednalo o první běh projektu, ale projekt tu nový není. V Liberci se konal již potřetí.

Sál kina Varšava, který hostil závěrečnou prezentaci, byl úplně plný a vládla v něm velmi příjemná atmosféra. Z první řady vše sledovali diváci nejváženější – samotní pamětníci. Dorazili v plném počtu (jen jednu pamětnici zastoupila dcera). Řadu s nimi sdíleli zástupci měst a obcí, které projekt financovaly. Z druhé řady potom vše bedlivě sledovaly naše milé porotkyně. Zbytek sálu již patřil žákům, jejich kamarádům, rodičům, sousedům, ředitelům zapojených škol, učitelům a všem ostatním, kteří se na výsledky projektu přišli podívat.

Podvečerem nás provázela herečka Diana Čičmanová. Spolu s ní měli úvodní slovo zástupci zapojených měst: Ivan Langr, náměstek primátora Liberce, Markéta Khauerová, starostka Hodkovic nad Mohelkou, Josef Horinka, starosta Hrádku nad Nisou a Robert Šipula, místostarosta Chrastavy. Po nich promluvila Michaela Pavlátová, ředitelka Paměti národa Severní Čechy. A konečně přišly na řadu samotné prezentace.

Kluci ze ZŠ Chrastava začali zostra a rovnou diváky vhodili do boxerského ringu. Předvedli imaginární zápas jejich pamětníka Jana Horáčka se svým osudem. Můžete hádat, kdo vyhrál… Následoval dívčí tým ze ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou, který představil příběh Marie Markové a její cestu z pohraničí do Liberce. Tým ze ZŠ Liberec, Aloisina výšina zase zprostředkoval některé historky Milana Krebse, které se nevešly do zpracované video reportáže. Tým z Gymnázia a SOŠPg, Liberec, Jeronýmova, druhý ryze dívčí, představil spíš průběh projektu a životní příběh jejich pamětnice Marie Jáčové jsme zhlédli až v promítaném krátkém animovaném filmu. Hned potom nás žáci ZŠ Lidická, Hrádek nad Nisou vzali do prezidentské kanceláře Gustáva Husáka a mohli jsme sledovat, jak Václav Mazánek získal výjezdní doložku a navždy opustil Československo. Prezentace uzavíral tým ze ZŠ T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou, od kterého jsme se dozvěděli mnoho o koníčcích Karla Marka, velkého znalce hodkovické historie.

Všechny žákovské prezentace byly velice zdařilé a plné originálních a vtipných nápadů. Po každé prezentaci diváci také vyslechli nebo zhlédli mediální výstup, který žáci ze získaného životního příběhu zpracovali. Slyšeli jsme tedy jednu rozhlasovou reportáž a viděli dvě video reportáže a tři krátké animované filmy.

Po prezentacích se porotkyně odebraly k poradě a pódium na chvíli patřilo učitelům, kteří vedli žákovské týmy. Markéta Mézlová, Jindřiška Trčálková, Michal Smrž, Alena Valentová, Pavlína Fialová a Jan Divišek si užili více než zasloužený potlesk a od regionální koordinátorky projektu Vlasty Miklánkové dostali taštičky se zajímavými dary.

Aby porota měla na poradu dostatek času, poslechli jsme si vystoupení pěveckého sboru Gaudea pod vedením Daniela Hutaře.

I když projekt nebyl soutěžní, porota ve složení Alžběta Sakařová (učitelka z Gymnázia Doctrina, Liberec), Anna Dařbujanová (kurátorka ze Severočeského muzea v Liberci) a Markéta Bernatt-Reszczyńská (dokumentaristka z Paměti národa) veškerou práci dětí velmi pečlivě ohodnotila a poskytla jim zpětnou vazbu. Porotkyně byly velmi vlídné a převážně chválily. Žáci dostali ale také podněty k tomu, jak některé věci zpracovat jinak nebo lépe.

Po ukončení akce si zapojení žáci udělali na pódiu společnou fotografii, dali si drobné občerstvení ve foyer kina, a ještě si užili popovídání se svými pamětníky, učiteli nebo kamarády. Byl prostor na vyfocení s pamětníkem, zhodnocení projektu, případně hlubší popovídání s porotou, která byla v kině ještě i po skončení prezentace k dispozici. S pocitem z dobře odvedené práce a příjemně stráveného odpoledne potom všichni spěchali odpočinout si domů.

Projekt Příběhy našich sousedů byl na Liberecku realizován díky financím poskytnutým městy Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chrastava a Liberec, obcí Stráž nad Nisou a Libereckým krajem.

Do učitelských taštiček a žákovských batůžků přispěli dary (ať hmotnými nebo finančními, za které jsme dětem nakoupili různé poukázky): firma Knorr-Bremse, firma Totex, Liberecký kraj, obchod Šijemdětem, časopis Reportér a Tomáš Poek. Děkujeme!

Všechny žákovské práce a fotografie pořízené v průběhu projektu si můžete prohlédnout ZDE. 

Celou akci svým objektivem zachytil Michal Miklánek.