Příběhy sedmi pamětníků z Litoměřicka představili žáci a studenti ve Varhanním sále ZŠ Boženy Němcové v Litoměřicích

V pondělí 20. března 2023 ve Varhanním sále ZŠ Boženy Němcové v Litoměřicích proběhla závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů. Do projektu se zapojilo celkem 7 týmů žáků a studentů ze základních škol a víceletých gymnázií na Litoměřicku.

Slavnostní setkání zahájilo hudebním vystoupením violoncellové kvarteto ze ZUŠ v Litoměřicích. Po úvodním slovu Terezy Slachové z Post Bellum byli na pódium pozváni žáci a studenti, aby publiku představili životních příběhy svých pamětníků. Celým setkáním nás mile provázela moderátorka Michaela Kuptíková.

Početné publikum shlédlo celkem tři videoreportáže, jednu animaci a poslechlo si tři audioreportáže. Jako první vystoupil na podium tým ze ZŠ Aloise Klára v Úštěku a přiblížil nám životní příběh Tomáše Votruby, který nastoupil na vojnu krátce před srpnem 1968. Následovalo vyprávění paní Růženy Špičkové o dětství, které prožívala za 2. světové války. Tým z velemínské základní školy zpracoval její povídání do povedené audioreportáže.

Studenti víceletých gymnázií své reportáže zaměřili na rok 1989 a dobu sametové revoluce. Tým z gymnázia v Lovosicích publiku ve videoreportáži představil příběh Ladislava Valeše, který nás přenesl do prostředí amatérských divadel. Na listopad roku 1989 vzpomínal v audioreportáži studentek litoměřického gymnázia evangelický farář a bývalý politik Zdeněk Bárta. Tým z gymnázia v Roudnici nad Labem prezentoval životní příběh Ludmily Kovačové originálně zpracovanou animací.

Na okamžik, kdy jako malý kluk viděl v Třebenicích na konci 2. světové války pochod smrti, vzpomínal pan Jaroslav Houdek ve videoreportáži žáků ZŠ a MŠ Třebenice. Blok prezentací uzavřeli  žáci ze ZŠ Boženy Němcové v Litoměřicích  příběhem Věry Ježkové, která jako malé děvče  zažila v roce 1945 osvobození americkou armádou.

Prezentace týmů po celou dobu sledovala odborná porota ve složení Michaela  Rozsypalová (novinářka), Hana Kolářová (pedagožka) a Jan Peer (historik). Všechny týmy dostaly od poroty pochvalu za splnění všech úkolů a po skončení slavnostního setkání také individuální zpětnou vazbu.

Děkujeme Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, společnosti Cryptomania a magazínu Reportér za odměny pro žáky a učitele.

Pamětnické příběhy a výsledky práce jednotlivých žákovských a studentských týmů naleznete ZDE.