Netypicky na podzim, dne 31. října 2017, se uskutečnila závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů na Praze 8. Do kulturního domu Krakov zamířila řada hostů, aby se podívali na půlroční práci 13 týmů a na výstavu, která dokumentuje příběhy pamětníků.

Děti z Prahy 8 se zapojily do projektu vůbec poprvé. Začal v březnu loňského školního roku a na podzim toho letošního vyvrcholil slavnostní závěrečnou prezentací v divadelním sále kulturního domu Krakov. Práci celkem 13 týmů z 9 různých škol městské části Praha 8 hodnotila porota ve složení: učitelka Iva Vachková, historička Židovského muzea v Praze Magdalena Sedlická a redaktor Českého rozhlasu Tomáš Černý. Hodnocení nebylo lehké, protože děti nabídly nejen velice pestrou mozaiku nejrůznějších osudů křížem krážem 20. stoletím, ale snažily se veřejnosti tyto příběhy představit tvůrčím a neotřelý způsobem.
Diváci si tak mohli poslechnout něco z vyprávění, která mocně ovlivnila druhá světová válka (Vojmír Dalibor Srdečný, Hermína Eliášová, Hedvika Kupcová, Jiří Pavel Kafka) či krutá 50. léta (Irena Podzimková, Ivan Ropek, Ludmila Šádková). Nechyběly ani osudy lidí, kteří byli nuceni své občanské postoje obhajovat za období normalizace (Miloš Rejchrt, Věra Doušová, John Bok).

Po dlouhém a těžkém rozhodování se porota rozhodla udělit 3. místo týmu dívek ze ZŠ Lyčkovo náměstí, které nahrávaly pana Srdečného, na 2. místě se umístil tým ze ZŠ Žernosecká s vyprávěním o paní Boženě Vodičkové a konečně 1. místo vybojovala děvčata opět ze ZŠ Žernosecká, tentokrát s příběhem paní Věry Doušové. Celým programem provázela úžasná moderátorka Anna Königsmarková.

Závěrečnou prezentaci doprovázela i vernisáž výstavy, která dokumentuje pamětnické příběhy, kterým se děti ze škol na Praze 8 věnovaly. Výstavu doplňuje sborník představující všechny pamětníky. Výstava bude k vidění do konce listopadu v KD Krakov, pak se přestěhuje do sousedního OC Krakov a od ledna bude putovat po zúčastněných školách Prahy 8.

Příběhy našich sousedů se v Praze 8 uskutečnily letos poprvé za veliké podpory Městské části Prahy 8. Největší dík patří paní Mgr. Janě Solomonové a paní Ing. Anně Kroutil, radním za Městskou část Praha 8 a členkám odboru školství a kultury.
Poděkování si zaslouží i všichni zúčastnění učitelé, kteří trpělivě vedli své žáky celým projektem, pamětníkům, kteří dětem ochotně věnovali svůj čas a vyprávěli jim o sobě a samozřejmě žákům základních škol, protože všechny překvapila jejich veliká píle a profesionalita, se kterou svůj úkol v tomto programu zvládli.

Fotografie ze závěrečné prezentace laskavě poskytla městská část Praha 8. Reportáž o závěrečné prezentaci  vysílala  TV Praha.