Projekt Příběhy našich sousedů vyvrcholil slavnostní prezentací v zaplněném sále Tylova divadla v Kutné Hoře

Celkem osm týmů ze šesti základních škol Kutnohorska zakončilo svou půlroční dokumentaristickou práci před domácím publikem a odbornou porotou. Než se děti pustily do vyprávění příběhů svých sousedů, promluvil k divákům starosta Kutné Hory, Josef Viktora a poté si vzala slovo Vendula Müllerová, hlavní koordinátorka projektu z Post Bellum. Celým programem provázela moderátorka Veronika Lebedová.

Sérii příběhů odstartovali žáci ZŠ a MŠ Malešov s vyprávěním příběhu paní Marie Martinkové, dcery volyňských Čechů, která vzpomínala na nelehký život svých rodičů po reemigraci do ČSSR. Sama si v roce 1989 prošla bolestnou ztrátou své dcery při vlakovém neštěstí. Následoval příběh odvážné kantorky Jitky Veselé, který zpracovali žáci ZŠ TGM v Kutné Hoře. Paní Veselá se odmítala sklonit před totalitním režimem komunistické strany a ve svých hodinách seznamovala žáky s úspěchy z obou stran tzv. železné opony, jako bylo například historicky první přistání Američanů na Měsíci. Další tým ze ZŠ Žižkov v Kutné Hoře sledoval příběh prababičky jedné ze zúčastněných studentek, paní Jarmily Morawské, celoživotní sokolky. Jak prožívala konec druhé světové války v Kutné Hoře paní Milada Němečková jako malé děvčátko, přišli vyprávět žáci ZŠ TGM v Kutné Hoře.

Divadelní ztvárnění příběhu svého souseda, pana Josefa Krále, si připravili žáci ze ZŠ Suchdol. Formou krátkých scének seznámili publikum s nelehkou cestou za vysněným vzděláním, které mu bylo díky „třídnímu“ původu dlouho zapovězeno. Následovalo vyprávění paní Evy Binderová zpracované žáky ze ZŠ Kamenná Stezka o životě v Kutné Hoře za dob normalizace. Předposlední tým tvořili žáci ze ZŠ Žižkov, kteří převyprávěli život Jany Chvojkové. Její tatínek byl dlouhá léta vězněn v komunistickém lágru, kde také zemřel. Velkým paradoxem jeho osudu bylo, že v den úmrtí obdržel od režimu milost. Na závěr skupiny prezentací se představili žáci ze ZŠ Jana Palacha, kteří formou stínového divadla podali příběh rodičů pana Miroslava Janků. Jeho tatínek si vzal za ženu židovku, a protože se s ní odmítl rozvést, byl odveden do pracovního tábora. Sama maminka byla umístěna do koncentračního tábora v Terezíně, odkud se sice vrátila, ale v důsledku hrůzných zážitků z holokaustu si vzala život.

V závěru programu přišla všem žákům, učitelům i organizátorům na divadelní prkna poděkovat Kamila Drtilová z MAP Kutnohorsko. „Uvědomujeme si, že rodiny pamětníků by si možná přály, aby se některé nelehké události v jejich životě vůbec neodehrály, nicméně věřím, že v tomto kontextu dostávají nový rozměr a novou hodnotu,“ ocenila projekt Kamila Drtilová a předala slovo své kolegyni Ivě Vopěnkové, která celý projekt na Kutnohorsku koordinovala. Iva Vopěnková také poděkovala všem zúčastněným učitelům za jejich práci navíc, neboť se projektu věnovali mnohdy ve svém volném čase.

Čekání na vyhlášení vítězů přišli zpestřit tanečníci z Art Dance Academy s ukázkou tří podob současného tance. Po nich Veronika Lebedová pozvala na jeviště porotu ve složení Jan Fér (pedagog), Lucie Römer (novinářka) a Josef Kremla (historik). Porotci nejvíce ocenili stínové divadlo a jasně ukotvený příběh Miroslava Janků, a tak si tým ze ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře odnesl ceny za první místo. Druhé místo obsadili žáci ze ZŠ Suchdol s příběhem Josefa Krále a na třetím místě se umístili žáci ze ZŠ Žižkov s příběhem Jany Chvojkové. Po vyhlášení vítězů a předání cen byli všichni pozváni na raut, který připravilo kutnohorské Kafírnictví.

Projekt Příběhy našich sousedů běží pod taktovkou neziskové organizace Post Bellum již od roku 2012 a žáci z Kutnohorska se do něj letos zapojili poprvé.

Projekt probíhá v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP Kutná Hora II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008613.