Žáci v Jihlavě znovu představili veřejnosti Příběhy našich sousedů

Půl roku pracovali žáci základních škol a gymnázia v Jihlavě s životními příběhy vybraných pamětníků, aby 4. března 2020 v Gotickém sále jihlavské radnice mohli veřejnosti představit jejich medailonky. „Studenti pod vedením pedagogů si vybírají pamětníka ze svého okolí nebo z osobností známých z dějin svého města. Vyzpovídají ho a ze získaných informací vytvoří jeho životopis, rozhlasovou reportáž a často přidávají vlastní práce jako komiksy, básničky nebo informace z archivu apod.,“ popisuje průběh projektu Příběhy našich sousedů v Jihlavě koordinátorka Bc. Barbora Živná.

V letošním roce žáci mimo jiné naslouchali pamětem Ing. arch. Zdeňka Baueršímy, který je autorem více než 250 realizací staveb v regionu, Bedřicha Musila, manažera jihlavské pobočky Občanského fóra nebo Romana Hrudky, kaskadéra, kterému sestru v roce 1945 zabili opilí Rusové. Úplné medailonky všech pamětníků najdete na stránkách Příběhů našich sousedů.

Porota složená z novinářky Heleny Dvořáková, radní města Jihlava Mgr. Silvie Čermákové a archiváře Mgr. Jiřího Jelínka ocenila všechny práce studentů. Absolutními vítězi se stali žáci ZŠ E. Rošického, kteří zpracovali příběh Ing. arch. Zdeňka Baueršímy. „Rádi bychom poděkovali pedagogům, kteří podporují své žáky v projektech jako je ten náš nad rámec povinné výuky, také partnerům za ceny věnované dětem, Českému rozhlasu Vysočina, který pomáhá nahrát rozhlasové reportáže a naše velké poděkování patří Statutárnímu městu Jihlava, který projekt každoročně pro školy financuje a je významným partnerem Post Bellum,“ doplňuje Bc. Barbora Živná.

Všechny příběhy, které žáci základních škol zpracovávají, budou vloženy také do databáze Paměti národa, která již dnes čítá přes pět tisíc publikovaných příběhů.

Zapojené školy: ZŠ E. Rošického, ZŠ Křížova, ZŠ Jungmannova, ZŠ Havlíčkova, Gymnázium Jihlava, ZŠ Seifertova