Ve středu 20. března proběhla v Kolíně závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů, který za podpory města Kolín realizovala organizace Post Bellum. V Městském společenském domě sledovalo program více než sto diváků.

Žáci ze základních škol z Kolína na ní představili výsledky své půlroční práce, ve které zdokumentovali životní příběhy pamětníků ze svého okolí. Natočili pět rozhlasových reportáží a tři videodokumenty například o bombardování Kolína na konci 2. světové války, znárodňování majetku po únoru 1948, politickém procesu v padesátých letech, pokusu o odpor proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy na ruském velvyslanectví v Londýně. Vzpomínky pamětníků doložili jejich dobovými fotografiemi i vlastním pátráním ze záznamů v historických materiálech v archivech.

Projektu se zúčastnilo 36 žáků z pěti škol, kteří soutěžili v osmi týmech. Odborná porota pracovala ve složení historička PhDr. Miroslava Jouzová, Ph.D., učitel Mgr. Lubomír Krátký a novinář Zdeněk Hejduk. Po nesnadném rozhodování vybrala 3 vítěze. Jako nejlepší výstup vyhodnotila práci žáků ze Základní školy Kmochova, kteří zaznamenali životní osudy novináře a spisovatele Milana Kocourka, který žil od 60. let 20. století v Británii a působil jako redaktor BBC. Na druhém místě se umístil tým z kolínské základní školy Ovčárecká se svým zpracováním příběhu baronky Karly Hrubé z Gelenj , která se musela vystěhovat po roce 1948 se svou rodinou ze zámku V Červených Pečkách. Třetí místo obsadil opět tým základní školy Kmochova, který zdokumentoval vzpomínky Vlastimila Neťuky, syna sedláka odsouzeného v r. 1952 v politickém procesu (tzv. Němečkiáda) na šest let za protistátní činnost.

Poděkování za vzornou práci však patří všem žákům a učitelům ze zapojených týmů, odvedli skvělou práci, na prvních třech místech se bohužel mohly umístit pouze 3 týmy. Všem zúčastněným za spolupráci a aktivní přístup děkuje koordinátorka Jitka Šimková.

Příběhy našich sousedů v Kolíně bude doprovázet velkoformátová výstava na Karlově náměstí v dubnu 2019.